7 พรรคค้านถกแก้เกมดัน ญัตติ แก้ รธน.-ผลกระทบ ม.44 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

7 พรรคค้านถกแก้เกมดัน ญัตติ แก้ รธน.-ผลกระทบ ม.44

การเมือง
12 พ.ย. 62
11:41
163
Logo Thai PBS
7 พรรคค้านถกแก้เกมดัน ญัตติ แก้ รธน.-ผลกระทบ ม.44
7 พรรคฝ่ายค้าน ประชุมแก้เกม หลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส่อขยับการพิจารณาญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา 44 ของคสช. อาจเลื่อนออกไปอีก ไม่เข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้ พร้อมถามหาความจริงใจรัฐบาล เพราะหวั่นถูกยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (12 พ.ย.2562) นายสุทิน คลังแสง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันวาระด่วนญัตติเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 และญัตติเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากมาตรา 44 ของ คสช. เนื่องจากที่ประชุมกังวลว่า การประชุมในสัปดาห์นี้มีเรื่องของวาระรับทราบแทรกเข้ามาถึง 7 เรื่อง และยังมีเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วอีกมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในการประชุมร่วมวิป 2 ฝ่าย ซึ่งเรื่องนี้ นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ยังถามหาความจริงใจของรัฐบาล ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีทีท่าจะเลื่อนไปเรื่อย ๆ จนหมดสมัยประชุมที่ 2 ก็คงยังไม่ได้เข้า

ประธานวิปฝ่ายค้านได้เสนอในที่ประชุม ได้เสนอ 2 แนวทางเพื่อผลักดัน 2 ญัติติดังกล่าว ขึ้นมา คือ 1 ขอเลื่อนญัตติมาแทรก และ 2 คือการเพิ่มวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ทางฝ่ายค้านได้ส่งตัวแทนไปหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการบรรจุวาระการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ได้เสนอขอเพิ่มวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือขอให้กำหนดวันการประชุมให้มีกรอบที่ชัดเจน โดยทุกวันพุธจะเป็นการพิจารณาวาระรับทราบและกระทู้สด ส่วนวันพฤหัสบดีจะเป็นการพิจารณาเฉพาะข้อกฎหมายและญัตติ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับข้อเสนอดังกล่าว และจะนำไปหารือกับรัฐบาลต่อไป

นอกจากนี้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลจะไม่ล้มญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นประเด็นที่พรรคร่วมรัฐบาลยังประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในการแก้ไข 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง