กางแผนที่ตรวจสอบที่ดิน สปก. "ปารีณา"

การเมือง
13 พ.ย. 62
11:01
10,789
Logo Thai PBS
กางแผนที่ตรวจสอบที่ดิน สปก. "ปารีณา"
ไทยพีบีเอสออนไลน์ เปิดแผนที่กรมป่าไม้ตรวจสอบฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ พบส่วนใหญ่เป็นที่ดิน สปก. และเคยเป็นที่ป่าสงวนเดิม ด้านอธิบดีกรมป่าไม้ เผยรอจังหวัด-กรมที่ดิน พิสูจน์แนวเขตและประเภทที่ดินก่อนพิจารณาดำเนินการต่อ

ไทบพีบีเอสออนไลน์ สืบค้นข้อมูลกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถูกร้องเรียนว่าเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน ภบท.5 ตามคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นตรวจสอบต่อ ป.ป.ช. โดยพบข้อมูลเป็นเอกสารที่มีการตีแนวเขตที่ดินจากกรมป่าไม้

พบว่าที่ดินดังกล่าว มีที่ตั้งอยู่ใน หมู่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีจำนวน 58 แปลง เนื้อที่ 1,706 ไร่เศษ โดยมีการใช้ประโยชน์บางส่วนเป็นที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ชื่อ “เขาสนฟาร์ม”

ทั้งนี้การตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณที่ตั้งโรงเลี้ยงไก่ “เขาสนฟาร์ม” เกือบทั้งหมด เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ต่อมากรมป่าไม้ได้ส่งมอบให้กับ สปก. และปี 2554 สปก. ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

 

ขณะที่ น.ส.ปารีณา ยอมรับผ่านการสัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand (11 พ.ย.2562) ยอมรับว่ามีการเสียภาษีที่ดินกับท้องถิ่นทุกปี และรู้ว่าแบบแสดงรายการ ภทบ.5 ไม่ใช่การครอบครองกรรมสิทธิที่ดิน แต่เป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดิน

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสออนไลน์ว่า ขณะนี้จังหวัดและกรมที่ดินอยู่ระหว่างรังวัดตีแนวเขตของที่ดินแต่ละแปลงให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบแนวเขตและประเภทการได้มาของที่ดินที่ชัดเจน ก่อนพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส่วนการอ้างเอกสาร “ภบท.5” ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้น อธิบดีกรมป่าไม้ เคยให้สัมภาษณ์กับไทยพีบีเอสออนไลน์ วันที่ 31 ส.ค.2562 และเผยแพร่คริปของกรมป่าไม้ วันที่ 29 ส.ค.2562 แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ระบุว่า เอกสาร ภบท.5 หรือ ภบท.6 ไม่เป็นเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่ใช่เอกสารที่ใช้ยืนยันว่าผู้ถือเอกสารเป็นผู้ครอบครองพื้นที่

ภบท.5 หรือ ภบท.6 ไม่ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนที่มีเอกสารนี้ครอบครองพื้นที่ตรงนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การแสดงสิทธิในที่ดินมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 หนังสือกรรมสิทธิในที่ดิน ซึ่งเป็นกลุ่มโฉนด เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง หรือตราจองที่กำหนดว่าเป็นที่ทำประโยชน์ และกลุ่มที่ 2 หนังสือแสดงสิทธิการครอบครอง เช่น สค.1 นส.2ก. และ นส.3ก. เป็นต้น เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ส่วน “ภบท.” เป็นแบบแสดงรายการที่ประชาชนเข้าไปทำกินบนพื้นที่ ซึ่งประชาชนจะมีแบบแสดงรายการที่ดินเรียกว่า “ภบท.5”
จากนั้นจะต้องไปเสียค่าบำรุงท้องที่ และจะได้รับใบเสร็จเรียกว่า “ภบท.6”

สรุปแล้ว “ภบท.” ไม่สามารถใช้อ้างสิทธิในการครอบครองที่ดินว่าได้ที่ดินมาอย่างถูกต้อง ซึ่งกรมการปกครอง มีหนังสือเวียนตั้งแต่ปี 2551 มีบุคคลพยายามจะเสียภาษีจากการเข้าไปใช้พื้นที่ ที่ดินป่าสงวน ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่ดินของรัฐ เพื่ออ้างความชอบธรรมในการครอบครองที่ดินดังกล่าว

คลิปเผยแพร่วันที่ 29 ส.ค.2562

สัมภาษณ์อธิบดีกรมป่าไม้ ประเด็น ภบท.5-ภบท.6 วันที่ 31 ส.ค.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง