ไทยพีบีเอสคว้ารางวัล "ช่อสะอาด" ปี 62 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสคว้ารางวัล "ช่อสะอาด" ปี 62

สังคม
15 พ.ย. 62
17:28
233
Logo Thai PBS
ไทยพีบีเอสคว้ารางวัล "ช่อสะอาด" ปี 62
ไทยพีบีเอสคว้ารางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2562 สาขาข่าวและสารคดีเชิงข่าวชมเชย จากรายงานข่าวตรวจสอบการทุจริตโครงการชลประทานยะลาผิดสเปค นำไปสู่การตรวจสอบและลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด

วันนี้ (15 พ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2562 โดยศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลสาขาข่าวและสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากรายงานข่าว "ตรวจสอบงบ 500 ล้าน 32 โครงการ ชลประทานยะลา ผิดสเปค "

สำหรับรายงานข่าวดังกล่าว ได้ตีแผ่ข้อเท็จจริงในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 งบประมาณเกือบ 500 ล้านบาท ของกรมชลประทานใน จ.ยะลา ตั้งแต่ อ.เบตง อ.ทานโต อ.บังนังสตา ถึง อ.เมืองยะลา ซึ่งเกือบทุกโครงการก่อสร้างผิดสเปค และเกิดการชำรุดอย่างหนักหลังการส่งมอบงานเพียง 1 ปี

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง การส่งมอบและการรับงาน พบว่า มีบริษัทผู้รับเหมาที่ยื่นเสนอราคาเพียง 5-7 บริษัท โดยจะกลับมาเสนอราคาในลักษณะคู่เทียบ ซึ่งแต่ละบริษัทจะได้รับแบ่งงานปีละ 5-7 งาน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้าราชการบางคนในกรมชลประทาน

การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ยังปรากฎรายชื่อของข้าราชการชลประทานจังหวัดยะลาเพียงไม่กี่คนเป็นผู้ดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ตั้งแต่เป็นผู้เสนอโครงการไปจนถึงการตรวจรับงาน อาจเข้าข่ายลักษณะ “ชงเองกินเอง” และบางโครงการยังมีการของบประมาณซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างการนำเสนอข่าว ไทยพีบีเอสยังพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า ด้วยการแอบกลับมาแก้ไขงานให้ตรงตามแบบเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ

ภายหลังการนำเสนอของไทยพีบีเอสต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน และการทำงานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตของรัฐ ทำให้กรมชลประทานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และสั่งพักงานข้าราชการ กรมชลประทานจังหวัดยะลา 4 คน โดยไม่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน หลังผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีความผิดจริง