ไทยนำเทรนด์ ใช้แชตออนไลน์ซื้อสินค้ามากที่สุด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไทยนำเทรนด์ ใช้แชตออนไลน์ซื้อสินค้ามากที่สุด

Logo Thai PBS
ไทยนำเทรนด์ ใช้แชตออนไลน์ซื้อสินค้ามากที่สุด
BCG ระบุว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำเทรนด์ในการซื้อขายสินค้าผ่านการแชตออนไลน์ และมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านการแชตออนไลน์ในระดับสูงสุด

จากรายงานของ Facebook IQ : Conversational Commerce - ยุคต่อไปของ E-com” โดย BCG ระบุว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำเทรนด์ในการซื้อขายสินค้าผ่านการแชตออนไลน์ คนไทยมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านการแชตออนไลน์ในระดับสูงสุด คนไทยวางแผนที่จะใช้จ่ายผ่านการแชตออนไลน์เพิ่มขึ้นในอนาคต และประเทศไทยแซงหน้าประเทศอื่น ๆ ในเรื่องความต้องการใช้จ่ายผ่านการแชตออนไลน์ 

การซื้อขายสินค้าผ่านการแชตออนไลน์ หรือ Conversational Commerce เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลจากการสนทนา ตั้งแต่ขั้นตอนการพูดคุยกับแบรนด์หรือผู้ขายผ่านการแชตออนไลน์ ที่นำไปสู่ขั้นตอนการซื้อขายหรือหลังการซื้อขายกับการซื้อขายผ่านการสนทนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อและมีการยืนยันการสั่งของกับแบรนด์หรือผู้ขายผ่านโปรแกรมแชตและเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ 

การศึกษายังพบว่าการสนทนาลักษณะนี้เป็นการกระตุ้นให้มีลูกค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย และลูกค้ามีแนวโน้ม ที่จะซื้อสินค้าจากร้านค้าที่พวกเขาสามารถส่งข้อความพูดคุยได้มากกว่า 

ในด้านของแรงจูงใจที่กระตุ้นพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแชตออนไลน์นั้น การศึกษาชี้ว่า ผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขาใช้แชตเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือข้อมูลราคา ใช้แชตเพราะความรวดเร็วในการตอบกลับโดยทันที การแชตทำให้รู้ว่าร้านค้านั้น ๆ น่าเชื่อถือได้หรือไม่ สามารถต่อราคาได้ด้วย แชตเพื่อรับคำแนะนำที่เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น และใช้การแชตออนไลน์เพราะเป็นวิธีการซื้อสินค้าที่ง่าย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ คนไทยรู้สึกสะดวกที่จะพูดคุยกับแชตบอทในการซื้อสินค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสินค้า สถานะการจัดส่ง และดูภาพสินค้าเพิ่มเติม แต่สำหรับการซื้อขายที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเจรจาต่อรองราคา การร้องเรียนและการขอคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของสินค้านั้น ๆ ผู้บริโภคกลับต้องการพูดคุยกับคนจริง ๆ มากกว่า

ข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานชี้ด้วยว่า ผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านการแชตออนไลน์อยู่ในกลุ่มอายุที่หลากหลาย นักช็อปกลุ่มนี้มีอายุตั้งแต่ 18-64 ปี มีทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งไม่ได้กระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ แต่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ

การศึกษายังพบว่า ประชากรกลุ่มอายุ 25-44 ปี ทั้งหญิงและชายชอบใช้แชตในการซื้อสินค้ามากที่สุด และคนไทยชอบซื้อสินค้าผ่านการแชตในหมวดหมู่เครื่องประดับแฟชั่นมากที่สุด และเครื่องสำอางสกินแคร์รองลงมา

----------------------------
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ #ThaiPBS
ที่เพจ Thai PBS Sci & Tech

ข่าวที่เกี่ยวข้อง