สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชสำนัก
21 พ.ย. 62
20:10
22,867
Logo Thai PBS
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก เพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (21 พ.ย.2562) เวลา 17.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงออกรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562

ภาพ : สำนักพระราชวัง

ภาพ : สำนักพระราชวัง

ภาพ : สำนักพระราชวัง

ในการนี้ ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถวายชุดเครื่องเขียนเงินลงถมตะทอง ประดับอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ชุดใหญ่, เหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, แผ่นคำจารึกของขวัญประดับพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.ทองคำลงยาติดบนแท่นไม้มะค่า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายเทียนหอม


สมเด็จพระสันตะปาปา ถวายภาพวาดบนกระเบื้องสีโมเสก สร้างจากภาพต้นแบบ "การอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปา ณ ลานมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์", เหรียญที่ระลึกในโอกาส ครบ 7 ปี การสมณภิเษกของสมเด็จพระสันตะปาปา และหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเหรียญที่ระลึกในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย และญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19-26 พ.ย.2562 แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทย และสำนักวาติกัน มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ ที่ 9 ได้มีสมณสาส์นมาเจริญพระราชไมตรี และในปีเดียวกันนั้น สำนักวาติกันได้ประกาศก่อตั้งเขตแพร่ธรรมขึ้นในประเทศไทย เรียกว่า "มิสซังสยาม" นับเป็นการวางรากฐานอย่างเป็นทางการ และเป็นระบบขึ้นในไทยจนถึงปัจจุบัน

ภาพ : สำนักพระราชวัง

ภาพ : สำนักพระราชวัง

ภาพ : สำนักพระราชวัง


โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกัน และในปี 2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกัน และได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 ณ วังวาติกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2512 ไทยและวาติกันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ และเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2527 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น. พอล ที่ 2 เฝ้า ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2528 ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น. พอล ที่ 2 ณ วังวาติกันด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 266 แห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ปัจจุบันมีพระชนมายุ 83 พรรษา ทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2556 นับแต่ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ได้เสด็จเยือนหลายประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คริสตศาสนิกชน โดยในประเทศไทยมีคริสตศาสนิกชนที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกมากถึง 380,000 คน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง