สภาฯ ผ่านงบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

การเมือง
11 ม.ค. 63
18:13
2,169
Logo Thai PBS
สภาฯ ผ่านงบปี 63 วงเงิน  3.2 ล้านล้านบาท
หลังถกยาว 4 วัน วันนี้ (11 ม.ค.) สภาโหวตผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท นายกรัฐมนตรี ขอบคุณพร้อมระบุจะย้ำจะใช้งบตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลจะกำกับอย่างดี

วันนี้ (11 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังประชุมสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระ 2 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 จนครบทััง 55 มาตรา ล่าสุดเมื่อเวลา 17.34 น.มติที่ประชุมสภาฯ โหวตเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบฯ 2563 วาระ 3 จากผู้ประชุม 450 คน เห็นด้วย 253 คน และงดออกเสียง 196 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน

 

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณล่าว ส.ส.ที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

ทั้งนี้พร้อมรับข้อเสนอแนะของสมาชิกไปปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณมากที่สุด ขณะเดียวกันให้คำยืนยัน และความมั่นใจว่าจะนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใสดำเนินการได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ 

ยืนยันว่าจะนำแผนงานตามยุธศาสตร์สำหรับข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ ข้อเสนอ จะนำไปปรับปรุงในส่วนงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯแล้ว จะมีการจัดส่งให้วุฒิสภาพิจารณา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 143 ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน และตามวาระการประชุมวุฒิสภา กำหนดพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ในวันที่ 20 ม.ค.นี้เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ภายในวันที่ 27 ม.ค.นี้ และให้มีผลบังคับใช้ในเดือนก.พ.นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

"สมศักดิ์" จ่อลดรางวัลนำจับยาเสพติดเหลือแค่ 50%

ถกร่างงบฯ 63 มาราธอนข้ามคืนถึงเช้าวันเด็ก

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง