ไทยพีบีเอสก้าวสู่ปีที่ 13 ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสก้าวสู่ปีที่ 13 ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

สังคม
15 ม.ค. 63
14:30
466
Logo Thai PBS
ไทยพีบีเอสก้าวสู่ปีที่  13 ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส เป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 แล้วพร้อม “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง มีหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

วันนี้ (15 ม.ค.2563) รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และกรรมการบริหาร ให้การต้อนผู้ที่มาร่วมแสดงความความยินดี ไทยพีบีเอสก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ที่ convention Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. 

 

 


บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีหน่วยงานและประชาชนทั่วไป เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อใช้ในสาธารณะกุศล ซึ่งมูลนิธิไทยพีบีเอส มีวัตถุประสงค์ สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงสาธารณะได้มากขึ้น สนับสนุนให้สื่อสาธารณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม ซึ่งไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

 


สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2551 ทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นอิสระทั้งจากอำนาจทางการเมือง และทุนธุรกิจ เป็นสื่อที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ โดยยึดมั่นในพันธกิจที่มุ่งให้ความรู้และสร้างสรรค์ปัญญาแก่สังคม เที่ยงตรง โปรงใส เป็นธรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง