อัยการคุ้มครองสิทธิฯเลย เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อัยการคุ้มครองสิทธิฯเลย เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ

ภูมิภาค
6 ก.พ. 63
13:42
2,032
Logo Thai PBS
อัยการคุ้มครองสิทธิฯเลย เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ
อัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดเลย เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้กับชาวบ้าน ในจังหวัดเลย สำเร็จ 33 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท รวมถึงดอกเบี้ยที่ประชาชน ไม่ต้องรับภาระอีกต่อไป

วานนี้ ( 5 ก.พ. 2563 ) นายประยุทธ์ แก้วยอด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย นายเจษฎางค์ภูมิ พรหมโชติชัย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย นางสาวปิยะนุช ไชยภา รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย ได้รับแจ้งเรื่องจากนางชุตินันท์ หอมสมบัติ และชาวบ้านรวม 33 คน เพื่อขอไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ได้ขอกู้ยืมเงินนอกระบบกับนายทุน จำนวน 2 คน ซึ่งปล่อยกู้โดยมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา


สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย จึงได้ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ โดยผลการตกลงนั้น เจ้าหนี้ไม่คิดดอกเบี้ยกับผู้ร้องเรียนต่อไป และขอรับเฉพาะเงินต้นจำนวน 50,000 บาท เท่านั้น สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย จึงได้จัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีข้อตกลงให้เจ้าหนี้ยุติการคิดดอกเบี้ย และยอมรับชำระหนี้เฉพาะแต่เงินต้นเท่านั้น โดยลูกหนี้จะนำสัญญาประนีประนอมยอมความไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทผ่อนปรนเงื่อนไข และนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เพียงครั้งเดียว

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อัยการได้ไกล่เกลี่ยรวม 15 สำนวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จำนวน 750,000 บาท และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 18 สำนวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ จำนวน 900,000 บาท รวมระยะเวลา 2 วัน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่รวม 33 คน และรวมเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท และ รวมดอกเบี้ยที่ประชาชน ไม่ต้องรับภาระอีกต่อไป รวมประมาณ 165,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้เจ้าหนี้และลูกหนี้รู้สึกประทับใจกับผลของการประนีประนอมยอมความอย่างยิ่ง เมื่อนับถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลยได้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ (ไกล่เกลี่ยสำเร็จ) รวม 86 สำนวนแล้ว ภายในเวลา 1 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,320,000 บาท โดยสามารถผ่อนผันการชำระหนี้ให้ลูกหนี้ได้ประมาณ 10% โดยเฉลี่ย เป็นเงินประมาณ 500,000 บาท และ ผ่อนผันการชำระดอกเบี้ย ทั้งที่เกินอัตราและไม่เกินอัตรา ทั้งหมด


หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถส่งเรื่องร้องเรียน หรือ ปรึกษากฎหมาย กับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศ หรือ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2. เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210. โทร. : 0-2142-5128 , 0-2142-2076-77 , 0-2142-2099. สายด่วน 1157