เตรียมเปิดห้างเทอร์มินอล 21 โคราช หลังเหตุรุนแรง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตรียมเปิดห้างเทอร์มินอล 21 โคราช หลังเหตุรุนแรง

อาชญากรรม
11 ก.พ. 63
09:27
1,681
Logo Thai PBS
เตรียมเปิดห้างเทอร์มินอล 21 โคราช หลังเหตุรุนแรง
LHFUND ขอแสดงความเสียใจและได้ทำการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เตรียมการเปิดศูนย์การค้า เพื่อให้ผู้ร่วมค้าได้สามารถดำเนินธุรกิจและสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

วันนี้ (11 ก.พ.2563) นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LHFUND) เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ว่า ตามที่เกิดสถานการณ์สุดวิสัยรุนแรงขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ.2563 นั้น ภายหลังเหตุการณ์สงบ ทางศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ทำการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเตรียมการเปิดศูนย์การค้า เพื่อให้ผู้ร่วมค้าได้สามารถดำเนินธุรกิจและสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินในกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แอลเอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ "LHSC" มีความห่วงใย และขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อผู้ได้รับผลกระทบและขอเป็นกำลังใจให้ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช กลับมาสู่ภาวะปกติต่อไป อนึ่ง ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก ซึ่งเป็นทรัพย์สินในกองทุน LHSC ยังเปิดให้บริการปกติ ร้านค้าพร้อมเปิดให้บริการและลูกค้าที่เข้ารับบริการยังอยู่ในภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการทางศูนย์การค้าร้านค้า รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การค้าเป็นสำคัญ โดยมีมาตรการ ป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการฝึกซ้อมอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าและร้านค้ามีความมั่นใจในการเข้าใช้บริการ