“ไลน์โรบอท" ช่วยชาวนาวินิจฉัยโรคข้าว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“ไลน์โรบอท" ช่วยชาวนาวินิจฉัยโรคข้าว

Logo Thai PBS
“ไลน์โรบอท" ช่วยชาวนาวินิจฉัยโรคข้าว
เนคเทค - ม.เกษตรฯ ร่วมพัฒนาไลน์โรบอทวินิจฉัยโรคข้าวให้เกษตรกรโดยการถ่ายภาพต้นข้าวที่เกิดโรคส่งเข้าไลน์กลุ่ม โรบอทสามารถวินิจฉัยได้ภายใน 7 วินาที

วันนี้ (19 ก.พ.2563) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีนี้เกิดจากแนวคิดที่อยากให้ชาวนาเข้าถึงข้อมูลและการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาทั้ง 2 หน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันพัฒนาไลน์โรบอทขึ้นมา

นายวศิน สินธุภิญโญ นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อธิบายการพัฒนาไลน์โรบอทว่า ต้องใช้ภาพโรคข้าวที่ได้รับจากทีมวิจัยของ ผศ.สุจินต์ ภัทรภูวดล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพืช จากคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันพัฒนาไลน์โรบอท นับ 10,000 ใบ เพื่อนำมาสอนคอมพิวเตอร์ให้รู้ว่าโรคแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร โดยนำรูปที่ได้มาตีกรอบเพื่อให้เห็นว่า บริเวณใดคือ ตำแหน่งของแผลที่เกิดโรคด้วยเทคนิค Deep Learning จากนั้นจึงหาแบบจำลองที่เหมาะสมเชื่อมต่อการทำงานกับไลน์โรบอท

ปัจจุบันไลน์โรบอทสามารถวินิจฉัยโรคข้าวได้ 5 โรค คือโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดโปร่งแสง โดยโรคที่มีความแม่นยำมากที่สุดคือ โรคใบจุดสีน้ำตาล ส่วนโรคอื่น ๆ ทีมวิจัยกำลังสอนให้โรบอทเรียนรู้ให้มากขึ้น ทุกคำตอบของไลน์โรบอทจะมี ผศ.สุจินต์ ภัทรภูวดล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพืช เป็นผู้ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล และคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อชาวนาสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้รักษาและดูแลต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ที่มีทั้งโรบอทและนักวิชาการคอยให้คำแนะนำ

ผศ.สุจินต์ กล่าวว่า เป้าหมายในตอนนี้คือให้ไลน์บอทตอบโรคได้ทั้ง 18 โรค ในประเทศไทย แต่ในอนาคตเตรียมที่จะพัฒนาให้โรบอทเรียนรู้โรคพืชที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร รวมทั้งระบบเตือนภัยโรคข้าวเพิ่มขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงกับการระบาดได้เตรียมพร้อมรับมือ สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชั่นไลน์ สามารถสมัครเข้ามาในกลุ่มที่มีไลน์บอทวินิจฉัยโรคข้าวอยู่ จากนั้นเมื่อเกษตรกรพบต้นข้าวที่สงสัยว่า จะเป็นโรค สามารถถ่ายรูปแล้วอัปโหลดรูปเข้าไปกลุ่มไลน์บอท ระบบจะส่งรูปภาพ มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อทําการวิเคราะห์โรคข้าว และระบบจะส่งคําวินิจฉัยตอบกลับมา พร้อมคําแนะนําในการแก้ไข ภายใน 7 วินาที

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง