เริ่มวันนี้ การรถไฟฯ หยุดเดินรถ 31 ขบวน “สายเหนือ-อีสาน-ใต้” | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เริ่มวันนี้ การรถไฟฯ หยุดเดินรถ 31 ขบวน “สายเหนือ-อีสาน-ใต้”

สังคม
3 เม.ย. 63
13:32
4,331
Logo Thai PBS
เริ่มวันนี้ การรถไฟฯ หยุดเดินรถ 31 ขบวน “สายเหนือ-อีสาน-ใต้”
การรถไฟฯ แจ้งหยุดเดินรถ “สายเหนือ-อีสาน-ใต้” 31 ขบวน หลังการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. เริ่มวันนี้ (3 เม.ย.) ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอคืนตั๋วได้ สอบถาม 1690

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 เม.ย.2563 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. มีผลวันนี้ (3 เม.ย.) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการควบคุม COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง ประกอบกับผู้โดยสารเดินทางลดลง การรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีขบวนรถที่งดเดินในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

 

  • สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 งดเดินขบวนรถ 7 ขบวน  (ไป - กลับ) ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9/10 (กรุงเทพ – เชียงใหม่) ขบวนรถด่วนที่ 51/52 (กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ) ขบวนรถเร็วที่ 107/108 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ) ขบวนรถเร็วที่ 109 (กรุงเทพ – เชียงใหม่)
  • สายอีสาน ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 งดเดินขบวนรถ 12 ขบวน (ไป - กลับ) ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ) ขบวนรถด่วนที่ 67/68 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ) ขบวนรถเร็วที่ 139/140 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ) ขบวนรถเร็วที่ 141/142 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ) ขบวนรถเร็วที่ 145 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี) ขบวนรถด่วนที่ 77/78 (กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ) ขบวนรถเร็วที่ 133/134 (กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ)
  • สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 จะงดเดินขบวนรถ 8 ขบวน (ไป - กลับ) ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ) ขบวนรถด่วนที่ 85/86 (กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ) ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ) งดเดินขบวนรถ

นอกจากนี้ในวันที่ 4 เม.ย.2563 งดเดินขบวนรถสายเหนือ จำนวน 1 ขบวน (ไป - กลับ) ขบวนรถเร็วที่ 102 (เชียงใหม่ – กรุงเทพ), สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป - กลับ) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี) ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ) ขบวนรถชานเมือง สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ จำนวน 22 ขบวน ขบวนรถท้องถิ่น แม่กลอง – บ้านแหลม จำนวน 8 ขบวน (งดทุกขบวน)


วันที่ 5 เม.ย.2563 งดเดินขบวนรถชานเมืองสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป-กลับ) ขบวนรถธรรมดาสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) ขบวนรถท้องถิ่นสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 ขบวน (ไป-กลับ)


วันที่ 7 เม.ย.2563 งดเดินขบวนรถสายเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ) ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 7/8 (กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ)สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ขบวน (ไป-กลับ) ขบวนรถด่วนที่ 71/72 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ) ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ) ขบวนรถด่วนที่ 75/76 (กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ), สายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43/40 (กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ), ขบวนรถชานเมืองสายใต้และตะวันออก จำนวน 10 ขบวน (ไป-กลับ), ขบวนรถธรรมดาสายใต้และตะวันออก จำนวน 20 ขบวน (ไป-กลับ), ขบวนรถท้องถิ่นสายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ), ขบวนรถรวมสายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

การรถไฟฯ พิจารณาปรับลดการเดินขบวนรถลงตามสถานการณ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการเดินทางของประชาชนในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง