โพลชี้ประชาชนหนุนเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัย "นักรบเสื้อกาวน์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โพลชี้ประชาชนหนุนเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัย "นักรบเสื้อกาวน์

สังคม
8 เม.ย. 63
09:45
393
Logo Thai PBS
โพลชี้ประชาชนหนุนเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัย "นักรบเสื้อกาวน์
กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “กำลังใจ แด่..นักรบเสื้อกาวน์” พบว่าร้อยละ 75.8 เห็นด้วยที่ ครม.อนุมัติในหลักการบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ เป็นข้าราชการ หนุนเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วง COVID-19

วันนี้ ( 8 เม.ย.2563) “กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “กำลังใจ แด่..นักรบเสื้อกาวน์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 1,060 คน ระหว่างวันที่ 3-7 เม.ย.ที่ผ่านมา

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.8 เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ให้เหตุผลว่า เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรการแพทย์ 

อ่านข่าวเพิ่ม ครม.อนุมัติ 4.5 หมื่น ขรก.สธ. เป็นกำลังใจ เสียสละสู้ COVID-19

หนุนเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัย COVID-19

รองลงมาคือ ร้อยละ 63.5 ให้เหตุผลว่า สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับบุคลากรการแพทย์ ร้อยละ 51.6 ให้เหตุผลว่า บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักควรได้รับสิ่งตอบแทน และร้อยละ 48.7 ให้เหตุผลว่าเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการแพทย์

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 ระบุว่ารัฐบาลควรเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาด รองลงมา ร้อยละ 69.9 ระบุว่าปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 67.1 ระบุว่าปรับเพิ่มเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนประจำจากฐานค่าจ้างเดิมทุกตำแหน่ง ร้อยละ 60.4 ระบุว่าสนับ สนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ และร้อยละ 58.3 ระบุว่าควรทุ่มงบกลางให้แก่โรงพยาบาล และแพทย์ให้เพียงพอ

ทั้งนี้ที่ประชุมครม.วันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติหลักการบรรจุข้า ราชการ กระทรวงสาธารณสุข 45,684 ตำแหน่ง เพื่อความมั่นคงของการสาธารณสุขไทย และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน COVID-19

อ่านข่าวที่เกี่วข้อง

เบื้องหลัง! กว่าจะได้บรรจุ 45,684 อัตราสู้ COVID-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง