ศูนย์บริการสาธารณสุขฯส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

ภูมิภาค
8 เม.ย. 63
16:32
485
Logo Thai PBS
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 เทศบาลนครอุดรธานี นำแพทย์ เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ออกบริการนำยาส่งให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงถึงบ้าน เพื่อป้องกันการเดินทางมารับยาที่แออัด เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

แพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี จัดทำโครงการนำยาไปส่งให้ถึงบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

นางกรกพร จันทโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผอ.กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข ถือเป็นจุดบริการที่มีความแออัดและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และลดความแออัดของผู้รับบริการ ลดความเสี่ยงการรับเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

ทางคณะแพยท์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 รวมทั้ง อสม.ประจำชุมชน ได้ออกเดินเท้านำยาส่งมอบให้กับผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่ป่วยโรคเบาหวานโรค ความดันโลหิตสูง พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยเจลล้างมือให้ด้วย

ผู้ที่รับยาที่บ้าน ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ โดยจะรับยาชนิดเดิมขนาดเดิมมาอย่างต่อเนื่อง ตามที่แพทย์กำหนดไม่มีภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  จึงมีนโยบายลดความเสี่ยงในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้และลดความแออัดภายในศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งประวัติให้แพทย์ทำการวินิจฉัยโรค และจัดสั่งยาให้คนไข้โดยปกติจะจัดยาให้คนไข้ต่อคนประมาณ 2 เดือน

สำหรับคนไข้ที่มีอาการป่วยทั่วไป ที่ต้องมีการตรวจรักษาทางศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  ได้จัดสถานที่ตามมาตรการป้องกันใส่หน้ากากอนามัยเจลล้างมือและมีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ระยะห่างจุดนั่งรอและจุดตรวจและจะลดเวลาตรวจคนไข้ให้น้อยที่สุดและมารับยาในช่วงบ่ายที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง