ป.ป.ส.เผยเดือน มี.ค.มีมติ "ยึด - อายัดทรัพย์" ผู้ค้ายาเสพติด 80 ล้าน

อาชญากรรม
11 เม.ย. 63
19:23
668
Logo Thai PBS
ป.ป.ส.เผยเดือน มี.ค.มีมติ "ยึด - อายัดทรัพย์" ผู้ค้ายาเสพติด  80 ล้าน
ป.ป.ส. รายงานเดือน มี.ค.63 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีมติยึด อายัดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด 80 ล้านบาท ครึ่งปียึด/อายัดแล้วกว่า 355 ล้านบาท ขณะที่ศาลสั่งริบทรัพย์สินคดีก่อนหน้าให้ตกเป็นของกองทุน ป.ป.ส. 210 ล้านบาท

วันนี้ (11 เม.ย.63) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน รายงานว่าเมื่อวันที่ 10 เม.ย.2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมที่ดิน กรมบังคับคดี กรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 139 คน รวมมูลค่า 80,417,000 บาท โดยคดีที่คณะกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งหมด จะได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และจัดส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาเพื่อให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กองทุน ป.ป.ส.) ต่อไป

สำหรับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ในครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ต.ค.2562 - มี.ค.2563) มีดังนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดรวม 728 ราย ยึด/อายัดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่า 355,073,193 บาท มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินรวม 7 ครั้ง พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 1,026 ราย รวมมูลค่า 714,617,000 บาท ศาลได้พิจารณาคำร้องและมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ป.ป.ส. รวม 425 คน มูลค่า 210 ล้านบาท คณะอนุกรรมการกองทุน ป.ป.ส. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวม 407.3 ล้านบาท แยกเป็นด้านการป้องกัน 257.5 ล้านบาท ด้านการปราบปราม 42.2 ล้านบาท ด้านการบำบัดฟื้นฟู 9.6 ล้านบาท และด้านบริหารจัดการ 97.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของแผ่นดินได้ระดับหนึ่ง

เลขาธิการ ป.ป.ส.รายงานเพิ่มเติมว่ากระบวนตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ออกแบบมาสำหรับจัดการกับทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติด แต่อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนหลายประการที่ต้องปรับปรุง ซึ่งในขณะนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดขึ้นเพื่อบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานความมั่นคง และการบังคับใช้กฎหมายที่ให้เอื้อและสอดประสานกันเพื่อดำเนินการต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง หรือเชื่อว่าเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันเดียวกันกับที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้มีการแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวโดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน สามารถยึดทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดได้เพิ่มเติมอีกกว่า 70 ล้านบาท และตรวจสอบพบกระแสเงินหมุนเวียนของขบวนการค้ายาเสพติดที่มีไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายและเน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดลงให้ได้ ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้ดำเนินทุกวิถีทางที่จะให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โดยการกำกับติดตามและมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการต่อทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากเสพติด

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง