ธอส.ลดดอกเบี้ยให้บุคลากรการแพทย์เหลือ 1% ต่อปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ธอส.ลดดอกเบี้ยให้บุคลากรการแพทย์เหลือ 1% ต่อปี

เศรษฐกิจ
12 เม.ย. 63
18:55
3,725
Logo Thai PBS
ธอส.ลดดอกเบี้ยให้บุคลากรการแพทย์เหลือ 1% ต่อปี
ธอส.ยกดอกเบี้ย 4 เดือน ให้ลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 พร้อมเพิ่มมาตรการที่ 6 ลดดอกเบี้ยให้บุคลากรทางการแพทย์เหลือ 1% ต่อปี แจ้งความประสงค์ ผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เม.ย.

วันนี้ (12 เม.ย.2563) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุว่า ธอส.ประกาศยกระดับความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในมาตรการที่ 5 ใน “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”  โดยหลังจากพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้กับลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา

สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย 

ตั้งงบหมื่นล้าน ลดดอกเบี้ยตอบแทนบุคลากรการแพทย์

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละและทุ่มเทในการต่อสู้กับการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ธนาคารจึงได้เตรียมกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท จัดทำมาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี

สำหรับ "บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข" ครอบคลุมลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ที่ประกอบอาชีพแพทย์ พยาบาล เทคนิคทางการแพทย์ รังสีวิทยา และเภสัชกร และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม

ทั้งนี้ ลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เม.ย.2563 หรือ สอบถามรายละเอียด โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการใด ๆ ที่ธนาคารจัดทำ สามารถส่งข้อมูลปัญหาผลกระทบด้านรายได้ที่ท่านได้รับจากกรณี COVID-19 ผ่าน Mobile Application : GHB ALL โดยธนาคารจะหาแนวทางบรรเทาผลกระทบเฉพาะรายต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง