มท.แจ้ง อปท.พิจารณาเว้นค่าเช่าอสังหาฯให้ผู้กระทบ COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มท.แจ้ง อปท.พิจารณาเว้นค่าเช่าอสังหาฯให้ผู้กระทบ COVID-19

การเมือง
15 เม.ย. 63
11:27
283
Logo Thai PBS
มท.แจ้ง อปท.พิจารณาเว้นค่าเช่าอสังหาฯให้ผู้กระทบ COVID-19
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้ง อปท. พิจารณายกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ อปท. ให้ผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ตามความเหมาะสม

วันนี้ (15 เม.ย.2563) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือให้จังหวัดแจ้ง อปท. ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่า อสังหาริมทรัพย์ของ อปท.เช่น ตลาด และอาคารพาณิชย์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 พิจารณาช่วยเหลือผู้เช่าได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้วแต่กรณี  

  1. ในกรณีการลดค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าของ อปท. เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะพิจารณาอนุมัติโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะรายเพื่อลดค่าเช่าหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ อปท. ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ กำหนดได้
  2. สำหรับในกรณีการยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ อปท. สามารถดำเนินการได้ หากคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควรให้ยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของ อปท. ที่เช่าได้ตามปกติ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง