สวทช.ทดลองชุดตรวจ COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์รู้ผลใน 1 ชั่วโมง

Logo Thai PBS
สวทช.ทดลองชุดตรวจ COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์รู้ผลใน 1 ชั่วโมง
ทีมวิจัยไบโอเทค สวทช. เร่งทดลองชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรค COVID-19 ด้วยเทคนิคแลมป์ รู้ผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง อ่านผลได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญ เตรียมหารือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ อย. เดือน มิ.ย.นี้

วันนี้ (22 เม.ย.2563) เฟซบุ๊ก BIOTEC-NSTDA ได้เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ไบโอเทค สวทช. ได้พัฒนา ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรค COVID-19 โดยใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว (colorimetric LAMP-XO) ให้ผลการทดสอบภายใน 1 ชั่วโมง สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ

ภาพ : BIOTEC-NSTDA

ภาพ : BIOTEC-NSTDA

ภาพ : BIOTEC-NSTDA


หากสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดงว่า มีการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ  โดยปัจจุบันชุดตรวจนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบกับตัวอย่างจากผู้ป่วยในจำนวนที่มากขึ้น ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คาดว่าจะพร้อมหารือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อการขยายผล ในเดือน มิ.ย.นี้

ภาพ : BIOTEC-NSTDA

ภาพ : BIOTEC-NSTDA

ภาพ : BIOTEC-NSTDA


สำหรับเทคนิคแลมป์ หรือ Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) คือ เทคนิคที่สามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมทั้ง DNA และ RNA ที่อุณหภูมิในช่วง 60-65 องศาเซลเซียส สามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมได้ถึง 1,000 ล้าน (10 ยกกำลัง 9) เท่า ภายในเวลา 1 ชั่วโมง เทคนิคแลมป์เป็นเทคนิคตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวเชื้อ เช่นเดียวกับ เทคนิค PCR และ Realtime-PCR

ภาพ : BIOTEC-NSTDA

ภาพ : BIOTEC-NSTDA

ภาพ : BIOTEC-NSTDA


โดย LAMP มีความไวในการตรวจวัด (sensitivity) สูงกว่า PCR และอาจเทียบเท่า Realtime-PCR และเนื่องจาก LAMP มีความจำเพาะ (specificity) กับตัวเชื้อสูง มีขั้นตอนการตรวจไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และใช้เครื่องมือราคาไม่แพง เทคนิค LAMP จึงถูกนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการตรวจหาเชื้อในผู้ป่วย หรือผู้ที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอย่างต่อเนื่อง

ภาพ : BIOTEC-NSTDA

ภาพ : BIOTEC-NSTDA

ภาพ : BIOTEC-NSTDA

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง