อภ.เพิ่มกำลังผลิตยา 5 รายการให้เพียงพอรักษา COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อภ.เพิ่มกำลังผลิตยา 5 รายการให้เพียงพอรักษา COVID-19

สังคม
24 เม.ย. 63
11:42
353
Logo Thai PBS
อภ.เพิ่มกำลังผลิตยา 5 รายการให้เพียงพอรักษา COVID-19
องค์การเภสัชกรรม เพิ่มกำลังผลิตและสำรองยาที่ผลิตเอง 5 รายการ ให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย COVID-19 และไม่กระทบกับผู้ป่วยเดิมที่ใช้ยานี้ ส่วนยา "ฟาวิพิราเวียร์" จากญี่ปุ่นกำหนดส่งมอบเพิ่มอีก 103,860 เม็ดปลายเดือน เม.ย.นี้

วันนี้ (24 เม.ย.2563) ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มียาจำเป็นสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 7 รายการ โดยเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตเอง 5 รายการ ประกอบด้วย

1. ยาคลอโรควิน รักษาโรคมาลาเรีย สำรองไว้ 1.8 ล้านเม็ด
2. ยาต้านไวรัสเอดส์ สูตรผสมโลพินาเวียร์และริโทรนาเวียร์ (Lopinavir / Ritonavir) สำรองไว้ 30.6 ล้านเม็ด
3. ยาต้านไวรัสเอดส์ดารุนาเวียร์ (Darunavir) สำรองไว้ 1.9 ล้านเม็ด
4. ยาต้านไวรัสเอดส์ริโทรนาเวียร์ (Ritonavir) สำรองไว้ 1.9 ล้านเม็ด
5. ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) ยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย สำรองไว้ 3.4 ล้านเม็ด

 

ส่วนยาอีก 2 รายการ อภ.ได้จัดซื้อมา คือ 6. ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ซึ่งเป็นยาสำคัญสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีการจัดซื้อจากแหล่งผลิตอยู่ 2 แหล่งหลัก คือ ญี่ปุ่นเจ้าของสิทธิบัตร และจีนซึ่งได้รับใบอนุญาตจากญี่ปุ่น โดย อภ.ได้จัดหาไปแล้ว 140,000 เม็ด กรมควบคุมโรคจัดหา 47,000 เม็ด รวมเป็น 187,000 เม็ด และจะมีการส่งมอบที่จัดซื้อจากญี่ปุ่นเพิ่มอีก 103,860 เม็ดในปลายเดือน เม.ย.นี้

และ 7. ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน อภ.ได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้วจากผู้ผลิตในประเทศ 1.09 ล้านเม็ด

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ กล่าวอีกว่า ยาทั้ง 5 รายการที่ อภ.ผลิตเองนั้น เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งยามีเพียงพอและไม่กระทบต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านี้อยู่เดิม และขอเตือนว่ายาเหล่านี้เป็นยาที่ใช้เฉพาะโรค เป็นยาอันตราย การสั่งใช้ต้องเป็นไปตามการสั่งของแพทย์เท่านั้น ประชาชนห้ามซื้อมากินเองเด็ดขาด เนื่องจากยาทุกชนิดมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อสม.ผุด "Grab Drug" ส่งยาถึงมือทุกบ้านป้องกัน COVID-19

ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้ายา-อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

"ไวรัส" เป็นตัวกำหนดมาตรฐานชีวิตปกติใหม่ "New Normal"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง