"จุรินทร์" ถอน CPTPP ออกจากวาระประชุม ครม. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"จุรินทร์" ถอน CPTPP ออกจากวาระประชุม ครม.

สังคม
27 เม.ย. 63
19:20
3,506
Logo Thai PBS
"จุรินทร์" ถอน CPTPP ออกจากวาระประชุม ครม.
"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ถอนวาระ CPTPP ออกจากการประชุม ครม.แล้ว หลังเกิดกระแสคัดค้าน ระบุจะไม่เสนอเรื่องนี้อีก หากสังคมยังมีความเห็นแย้ง

วันนี้ (27 เม.ย.2563) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์กรณีการเสนอเรื่อง CPTPP (comprehensive and progressive agreement for transpacific partnership) หรือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก สู่การพิจารณาของ ครม. ว่า การเสนอเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่ายังมีความเห็นแย้งกันอยู่ในระหว่างฝ่ายต่าง ๆ กระทรวงพาณิชย์จึงได้ถอนเรื่องที่เสนอออกไปแล้ว

จะไม่เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอีก หากที่ภาคส่วนต่าง ๆในสังคมยังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่


ส่วนความเป็นห่วงเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และการเข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV 1991) น.ส.ธิดากุญ แสนอุดม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบายว่า ไทยมีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่อยู่เเล้ว คือ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 ที่เปิดให้จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตั้งเเต่ปี 2547 แต่ยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่เข้มงวดเท่ากับ UPOV 1991 ดังนั้นหากไทยจะเข้าร่วม CPTPP ก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบทกฎหมาย 10 ประเด็น เช่น อายุการคุ้มครอง และข้อยกเว้นสิทธิ์การให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองได้

ปัจจุบัน CPTPP มีสมาชิก 11 ประเทศลงนามตั้งแต่ 8 มี.ค.2561 โดยมี 7 ประเทศให้สัตยาบันแล้ว ซึ่งสมาชิก CPTPP มีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน และมี GDP รวมกันคิดเป็นร้อยละ 13 ของโลก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง FTA Watch รณรงค์ค้านไทยเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง