ดอนเมืองพร้อมให้บริการสายการบินเส้นทางในประเทศ 1 พ.ค.นี้

เศรษฐกิจ
28 เม.ย. 63
19:25
3,064
Logo Thai PBS
ดอนเมืองพร้อมให้บริการสายการบินเส้นทางในประเทศ 1 พ.ค.นี้
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองระบุ เตรียมพร้อม ให้สายการบินทำการบินเพิ่มเส้นทางภายในประเทศอีก 2 สายการบินในวันที่ 1 พ.ค.นี้ เบื้องต้น จะทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 3,000 - 4,000 คน

วันนี้ (28 เม.ย.63) ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมที่สายการบินจะเปิดทำการบินเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่ 1 พ.ค.นี้

ล่าสุด ร.อ.ท.โทสัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สายการบินบางแห่งหยุดทำการบินไป แต่มีเพียงสายการบินนกแอร์ที่ยังให้บริการอยู่ในเส้นทางในประเทศ วันละประมาณ 10 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) หรือ 20 ไฟลท์ มีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 1,000 คน

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยไลอ้อนแอร์จะกลับมาทำการบิน เส้นทางในประเทศ ซึ่งเมื่อรวมเที่ยวบินที่สายการบินนกแอร์จะเพิ่มเที่ยวบินเป็นวันละ 24 เที่ยวบิน

สายการบินไทยแอร์เอเชีย วันละ 18 เที่ยวบิน และไทย ไลอ้อนแอร์ อีกวันละ 4 เที่ยวบิน ก็จะทำให้ภาพรวมท่าอากาศยานดอนเมืองมีเที่ยวบินรวม 46 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) หรือ 92ไฟลท์ มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็นวันละ 3 ,000 - 4,000 คน

ส่วนการเตรียมความพร้อม ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนเพิ่มเติม โดยวันที่ 1 พ.ค.นี้ และจะมีเครื่องเทอร์โมสแกนจุดทางเข้า 2 ประตู คือประตูทางเข้าที่ 10 และ 14 เพื่อทำการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเข้ามาในอาคาร จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และขณะนี้ประกาศ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( กพท.) ก็มีผลบังคับใช้แล้ว โดยกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในอาการผู้โดยสาร รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่การรอเช็กอินตั๋วโดยสาร จนถึงการรอขึ้นเครื่อง ณ ประตูทางออกของสายบินอย่างเคร่งครัด

สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินในวันที่ 1 พ.ค.นี้ สำหรับเที่ยวบินขาออกจะมีไฟลท์ตั้งแต่ 07.00 น. และเที่ยวบินขาเข้า ช่วงเย็นก็จะมีตารางการเดินทางมาถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ไม่เกินเวลา 18.00 น. จะทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางก่อนและหลัง เวลาเคอร์ฟิว เวลา 22.00 - 04.00 น.

นอกจากนี้ ยังได้ประสานผู้ประกอบการแท็กซี่ให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ จะเริ่มมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นแล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการหมุนเวียนเข้ามารับผู้โดยสาร รวมถึงการแจ้งผู้ค้า หรือ ร้านค้าต่าง ๆ ในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานทราบถึงการเพิ่มขึ้นของสายการบิน หากร้านค้าใดมีความประสงค์ที่จะกลับมาเปิดทำการค้าขายก็สามารถเริ่มดำเนินการได้เช่นเดียวกัน

สำหรับเส้นทางบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จะเริ่มบินบางเส้นทางภายในประเทศ เช่น ดอนเมืองสู่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ขอนเเก่น จ.อุดรธานี จ.อุบลราชธานี จ.นครพนม จ.ร้อยเอ็ด จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.หาดใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี และเส้นทางข้ามภาค เชียงใหม่-หาดใหญ่ เป็นต้น ส่วนสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมให้บริการเส้นทางบินในประเทศวันที่ 1 พ.ค.2563

ส่วนสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ก็เตรียมให้บริการในวันที่ 1 พ.ค.เช่นกัน คือเส้นทางบินในประเทศ โดยจะเริ่มบินที่ จ.เชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี จ.ขอนแก่น จ.สุราษฎร์ธานี จ.หาดใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วันละ 1 เที่ยวบิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง