กรมขนส่งทางรางสั่งเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมขนส่งทางรางสั่งเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

เศรษฐกิจ
7 พ.ค. 63
13:26
690
Logo Thai PBS
กรมขนส่งทางรางสั่งเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
กรมการขนส่งทางรางร่วมมือกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า เข้มงวดมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันนี้ (7 พ.ค.2563) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศหลังการผ่อนปรนล็อกดาวน์ในกิจการบางประเภททำให้มีประชาชนเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จนมีภาพความหนาแน่นในการเดินทางทั้งบริเวณชานชาลาและภายในตัวรถไฟฟ้าทำให้ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความเป็นห่วงในเรื่องสภาพการแออัดในการให้บริการทั้งบริเวณขานชาลาสถานี และ ในตู้บริการรถโดยสาร ที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงขึ้นมาอีก จึงมอบหมายให้ กรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพื่อวางมาตรการแนวทางให้ ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย สบายใจ ในการเดินทาง

 

กรมรางฯจึงมีหนังสือถึงหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า ประกอบด้วย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) (ARL) เรื่องขอความร่วมมือเข้มงวดการดำเนินงานตามนโยบายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กรณีมีจำนวนผู้โดยสารเกินขีดความสามารถในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยมีการเพิ่มเติมจากการดำเนินการเดิม ได้แก่

 

1.เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาสภาพรถ สภาพทาง อุปกรณ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ

2.หากมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)ให้บริหารจัดการมาตรการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเข้าระบบในแต่ละคราว (Group Release) จำแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ก่อนการขึ้น -ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร
ตอนที่ 2 ก่อนการผ่าน หน้าประตูกั้นจัดเก็บค่าโดยสาร
ตอนที่ 3 ก่อนเข้าสู่ขบวนรถ

3.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับแนวทางการใช้บริการตามข้อ 2. พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติ วางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อให้สามารถลดความหนาแน่นและคงการปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้อย่างมีประสิทธิผล

4.เพิ่มเจ้าหน้าที่หรือสนธิลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน โดยหากมีอุปสรรคขัดข้องในการดำเนินการ ขอความกรุณาแจ้งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางทันที

นายสรพงศ์ฯ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างดีเยี่ยมทั้งการตรวจวัดอุณภูมิ การให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้าใช้บริการ และการเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการจัดแบ่งเป็นกลุ่ม (Group Release) ให้กับผู้โดยสารตั้งแต่ ก่อนการขึ้น- ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายตั๋ว ก่อนการผ่านหน้าประตูกั้นจัดเก็บค่าโดยสาร และก่อนเข้าสู่ขบวนรถ และภายในตัวรถ ซึ่งทั้งหมดมีการเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นของผู้โดยสาร อันเป็นเหตุให้เกิดให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ/แพร่เชื้อไวรัส COVID-19 โดยสำหรับทาง BTS จากการตรวจสอบเช้านี้ที่สถานีรถไฟฟ้าสยาม และสถานีสุขุมวิท มีการบริหารจัดการที่ดี มีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาช่วยบริหาร/บริการประชาชน ส่วนที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ได้รับแจ้งว่ามีความหนาแน่นที่บริเวณสถานีห้วยขวาง และ Airport Rail Link มีความหนาแน่นที่สถานี หัวหมากและลาดกระบัง แต่ผู้ให้บริการทุกรายได้จัดการระบบ Group release โดยมีการจัดระยะห่างการรอแถวใช้บริการตั้งแต่ทางขึ้น - ลง สถานี ชานชาลาสถานี และ ขึ้นขบวนรถ เป็นอย่างดี

 

นายสรพงศ์ กล่าวตอนท้ายว่า กรมการขนส่งทางราง ขอขอบพระคุณประชาชนผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมือ และกรุณาเข้าใจในมาตรการที่ดำเนินการ และขออภัยหากการเดินทางอาจต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นบ้างในชั่วโมงเร่งด่วน และขอขอบคุณหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร BTS BEM และ รฟฟท. ที่ได้ดำเนินตามมาตรอย่างเข้มงวด ในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของทางรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งวอนขอให้ประชาชน ได้โปรด

1) วางแผนในการเดินทาง (จะดีมากหากมีการสลับ/เหลื่อมเวลาในการเดินทาง ทำงาน ในชั่วโมงไม่เร่งด่วน
2) ป้องกันรักษาสุขอนามัย
3) สวมใส่หน้ากากอยู่เสมอ
4) เผื่อเวลาเดินทาง และ
5) เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง