การไฟฟ้าฯ ชี้แจงใครชำระค่าไฟแล้วได้คืนแน่งวด มิ.ย.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

การไฟฟ้าฯ ชี้แจงใครชำระค่าไฟแล้วได้คืนแน่งวด มิ.ย.นี้

สังคม
7 พ.ค. 63
16:22
40,356
Logo Thai PBS
การไฟฟ้าฯ ชี้แจงใครชำระค่าไฟแล้วได้คืนแน่งวด มิ.ย.นี้
การไฟฟ้าฯ ชี้แจงยังปรับระบบไม่สมบูรณ์ ยืนยันให้ประชาชนยึดบิลค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนฐาน หากใครชำระไปแล้วจะคืนให้ช่วงเดือนมิถุนายน หลังประชาชนหลายคนสับสนที่เห็นยอดบิลเดือนมีนาคมยังสูง

จากกรณีที่ประชาชนสับสนในมาตรการการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย เป็นเวลา 3 เดือน ทั้งการลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 3 จะเริ่มในเดือนเมษายน-มิถุนายน และการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่ มีนาคม-พฤษภาคม แต่บิลแจ้งหนี้ของประชาชนส่วนใหญ่ยังได้รับคิดค่าไฟฟ้าสูง และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลื่อนชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ว่าหากชำระไปแล้วจะได้เงินคืนเมื่อใด

 

วันนี้ (7 พ.ค.2563) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ชี้แจงว่า บิลค่าไฟฟ้าของเดือนมีนาคมและเมษายนที่เลื่อนชำระออกไป เพราะกำลังปรับระบบ หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระไปก่อนแล้ว การไฟฟ้าฯ จะคืนเงินให้ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. จะชำระได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.นี้ โดยเป็นบิลที่ได้รับส่วนลดแล้ว แต่หากมีการชำระเงินไปแล้วทั้ง 2 เดือน ทาง กฟน.จะคืนเงินให้ทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน

 

ส่วนข้อสงสัยถึงการยึดค่าหน่วยไฟฟ้านั้น ยืนยันว่า จะยึดค่าหน่วยไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐาน หากค่าไฟเดือนใดสูงกว่าก็ให้จ่ายเท่าเดือนฐาน โดยสามารถดูวันที่จดหน่วยแต่ละรอบบิล เช่น บิลของเดือนมีนาคม จะเริ่มจดหน่วยระหว่างวันที่ 14 มี.ค.-13 เม.ย. และบิลเดือน เม.ย จะเริ่มจดวันที่ 14 เม.ย.- 13 พ.ค. และบิลเดือน พ.ค. จะเริ่มจดวันที่ 14 พ.ค.-13 มิ.ย. และเมื่อได้รับบิลแล้ว ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้านำไปเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน ให้คิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง แต่หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนฐาน

ส่วนกรณีใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 801-3,000 หน่วยต่อเดือน จะคิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวกอีกร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน และหากใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวกอีกร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน

ขณะที่นายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระบุว่า ส่วนของ กฟภ. จะชำระเงินค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.นี้ หากชำระไปแล้วทั้ง 2 เดือน ทาง กฟภ.จะทยอยคืนให้ตั้งแต่มิถุนายน-กรกรฎาคม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง