ร้องกระทรวงแรงงาน อ้างถูกนายจ้างหักค่าจ้างไม่เป็นธรรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ร้องกระทรวงแรงงาน อ้างถูกนายจ้างหักค่าจ้างไม่เป็นธรรม

สังคม
15 พ.ค. 63
13:34
15,557
Logo Thai PBS
ร้องกระทรวงแรงงาน อ้างถูกนายจ้างหักค่าจ้างไม่เป็นธรรม
พนักงานของบริษัท ให้บริการสำรองห้องพักโรงแรมออนไลน์ 60 คน เข้าร้องเรียนต่อศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน อ้าง บริษัทฯ แจ้งหยุดงาน 4 เดือน เพราะผลกระทบจาก COVID-19 และลดเงินค่าจ้างโดยที่พนักงานไม่ทราบและไม่ยินยอม

วันนี้ (15 พ.ค.2563) กลุ่มพนักงานของบริษัทที่ให้บริการระบบสำรองห้องพักโรงแรมทางออนไลน์ จำนวน 60 คน นำหลักฐานเป็นเอกสารสัญญาจ้างงาน เข้าร้องเรียนต่อศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยอ้างว่า บริษัทแจ้งหยุดงาน 4 เดือน และมีการลดเงินค่าจ้าง โดยพนักงานไม่ทราบและไม่ยินยอม รวมทั้งห้ามพนักงานเข้าปฏิบัติงานทั้งบริษัท ปิดการเจรจาชี้แจงกับพนักงาน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเจรจากับนายจ้าง เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับสิทธิขึ้นทะเบียน กรณีว่างงานกับประกันสังคม

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ สำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือแนะนำการเข้าถึงสิทธิของผู้ประกันตน ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

 

นางปภาพร นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ พื้นที่ 5 ให้ข้อมูลว่า บริษัทดังกล่าว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขต สาทร กทม. ประกอบกิจการให้บริการระบบสำรองห้องพักโรงแรมทางออนไลน์มีลูกจ้าง 460 คน โดยลูกจ้าง 60 คน ร้องเรียนมายังกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563

ในเบื้องต้นกรมได้รับการชี้แจงจากบริษัทว่า บริษัทได้แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.2563 เนื่องจากเหตุสุดวิสัย และได้มีหนังสือรับรองการ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยฯ ทางเว็บไซต์ประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประกันการว่างงาน โดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 288 คน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกองทุนช่วยเหลือลูกจ้างและจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้าง 2 เดือน คือ พ.ค.2563 ในอัตราร้อยละ 40 จากอัตราค่าจ้างร้อยละ 15 - 25 โดยบางรายไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะคืนเงินที่หักให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ยินยอมภายในสิ้นเดือน พ.ค.2563

หลังจากนี้หากลูกจ้างยังไม่พึงพอใจ ทางกรมฯ จะดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน เพื่อความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย

หากมีปัญหาเรื่องแรงงาน ร้องเรียนได้ที่ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง