“อนุดิษฐ์” ทักท้วงอภิปราย 3 วันน้อยเกินไป แนะควรให้เวลาฝ่ายค้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“อนุดิษฐ์” ทักท้วงอภิปราย 3 วันน้อยเกินไป แนะควรให้เวลาฝ่ายค้าน

การเมือง
20 พ.ค. 63
11:58
105
Logo Thai PBS
“อนุดิษฐ์” ทักท้วงอภิปราย 3 วันน้อยเกินไป แนะควรให้เวลาฝ่ายค้าน
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย อธิบายว่าสภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณา พ.ร.ก.4 ฉบับในเวลา 30 ชั่วโมง ไม่เพียงพอต่อการเสนอความเห็นของฝ่ายค้าน ที่สำคัญเป็นกฎหมายสำคัญที่มีการกู้เงินสูงในประวัติศาสตร์

วันนี้ ( 20 พ.ค. 2563 ) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุไม่เห็นด้วยกับจำนวนวัน 3 วันที่วิปรัฐบาลเสนอให้ใช้เวลาพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ และพ่วง พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมีขึ้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญนัดแรก วันที่ 27 พ.ค. 2563  เนื่องจากเวลาพิจารณาน้อยเกินไป โดยจะเหลือเวลาอภิปรายเพียงวันละ 10 ช.ม  เพราะรัฐบาลยังไม่ยกเลิกเคอร์ฟิว

ทั้ง 3 วัน จึงมีเวลาแค่ 30 ชั่วโมงเท่านั้น หากรัฐบาลแบ่งให้ฝ่ายค้านครึ่งหนึ่งก็จะมีเวลาเหลือแค่ 15 ชั่วโมง สำหรับพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ที่มียอดเงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ 1.9 ล้านล้านบาท แถมยังต้องพิจารณา พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย

น.อ.อนุดิษฐ์ ยังกล่าวว่า เวลาเพียงเท่านี้ฝ่ายค้านไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบแน่นอน เบื้องต้นเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้มีความสำคัญมากเพราะคนไทยทุกคนต้องแบกภาระหนี้จากการกู้เงินครั้งนี้ไปอีกหลายสิบปี และการออกกฎหมายโดยใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรี จึงเหมือนกับการตีเช็คเปล่าที่ให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ได้ตามอำเภอใจ

พร้อมย้ำว่าควรให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากตัวแทนประชาชนได้พิจารณาอย่างละเอียด โดยเฉพาะ 3 เรื่องหลักซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการกู้เงินครั้งนี้ คือ (1) เยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ยกเว้นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่ง เช่น ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ หรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะได้รับการเยียวยา (2) ดำเนินมาตรการอันจำเป็นเพื่อการพยุงรักษาระบบเศรษฐกิจไม่ให้ล่มสลาย และ (3) ดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีสภาพปัญหาของประชาชนจากการกำหนดมาตรการต่างๆของรัฐบาล ที่ ส.ส.จำเป็นต้องสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะอีกมากมาย ดังนั้นเวลาพิจารณาเพียง 15 ช.ม.จึงไม่เพียงพออย่างแน่นอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง