ศรีสุวรรณ จับพิรุธ ธ.ก.ส.ประมูลบริหารธุรกิจตู้ ATM 3 พันล้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศรีสุวรรณ จับพิรุธ ธ.ก.ส.ประมูลบริหารธุรกิจตู้ ATM 3 พันล้าน

สังคม
21 พ.ค. 63
10:17
455
Logo Thai PBS
ศรีสุวรรณ จับพิรุธ ธ.ก.ส.ประมูลบริหารธุรกิจตู้ ATM 3 พันล้าน
"ศรีสุวรรณ" จ่อร้องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ธ.ก.ส.ประมูลบริหารธุรกิจตู้ ATM มูลค่า 3,100 ล้านบาท ส่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มร่วมทำงานรายเดิม

วันนี้ (21 พ.ค.2563) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารระบบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2549 มูลค่า 1,200 ล้านบาท ในระยะเวลาของโครงการ 7 ปี โดยการประกวดราคา ซึ่งได้กลุ่มร่วมทำงาน (Consortium) ระหว่างบริษัท Platt Nera และบริษัท G-able เป็นผู้ดำเนินการ และมีบริษัท Data One เป็นผู้รับเหมาช่วง และต่อมาในปี 2554 ก่อนหมดสัญญาโครงการ ธ.ก.ส.ได้แก้ไขสัญญาให้แก่กลุ่มร่วมทำงานเดิมไปอีก 7 ปี โดยเพิ่มมูลค่าของโครงการอีกกว่า 2,000 ล้านบาท โดยไม่มีการประกวดราคา ทำให้กลุ่มร่วมทำงานดังกล่าวผูกขาดระบบ ATM ของ ธ.ก.ส.เป็นเวลายาวถึง 14 ปี

ล่าสุดเมื่อ 24 เม.ย.63 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้เปิดประมูลโครงการระยะที่ 3 ต่อระยะเวลาไปอีก 7 ปี มูลค่ากว่า 3,100 ล้านบาท โดยมีการจัดทำทีโออาร์ที่ส่อพิรุจไปในทางที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มร่วมทำงานรายเดิมเท่านั้น เนื่องจากมีการกำหนดเงื่อนไขในทีโออาร์ที่ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่มีสายสัมพันธ์กับผู้บริหาร ธ.ก.ส. ไม่กล้าที่จะเข้าร่วมประกวดราคาแข่งขันมากนัก เช่น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเคยมีผลงานการบริหารจัดการ ATM ของสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันการเงินนั้น และผู้ชนะการประมูลจะต้องซื้อซากเครื่อง ATM ซากเครื่องปรับอากาศทั้งหมดตามราคาที่ ธ.ก.ส.กำหนด และเงื่อนไขอื่น

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การประกวดราคาครั้งนี้จึงอาจเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม สามารถกำหนดราคาได้ ทำให้ ธ.ก.ส. และรัฐเสียประโยชน์ ทั้งที่ประเทศชาติอยู่ในช่วงวิกฤตของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่องค์กรของรัฐกลับใช้โอกาสในช่วงที่รัฐกำลังแก้ไขปัญหา COVID-19 ดำเนินการเร่งรีบในการจัดหาผู้ประมูลบริหารเครื่อง ATM

นอกจากนั้น ยังเป็นช่วงที่ ธ.ก.ส.กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่จนถึง 12 มิ.ย.63 ซึ่งไม่ควรที่จะเร่งรีบเปิดประมูลในช่วงนี้

การกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (2) ที่บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องโปร่งใส โดยต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เพื่อความโปร่งใสสมาคมฯ จำต้องนำความไปร้องเรียนต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม พรป.การตรวจเงินแผ่นดิน 2561 ในการตรวจสอบข้อพิรุธ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง