สธ.-ศธ.จับมือเตรียมแผนรับ "เปิดเทอม" ลดความเสี่ยงเด็ก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สธ.-ศธ.จับมือเตรียมแผนรับ "เปิดเทอม" ลดความเสี่ยงเด็ก

สังคม
21 พ.ค. 63
15:51
4,616
Logo Thai PBS
สธ.-ศธ.จับมือเตรียมแผนรับ "เปิดเทอม" ลดความเสี่ยงเด็ก
อธิบดีกรมอนามัย ระบุวางแผนร่วมกับ ศธ.เตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม เน้นย้ำ 6 มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ชี้เด็กติดเชื้อยังมีเปอร์เซ็นต์ต่ำและมีความรุนแรงน้อย

วันนี้ (21 พ.ค.2563) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงเรื่อง "แนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียน" ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อเตรียมการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีความเสี่ยง เพราะมีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และต้องอยู่ในโรงเรียนทั้งวันนานกว่าสถานที่อื่น ขณะที่การควบคุมเด็กในบางช่วงวัยทำได้ยาก

 

ขณะเดียวกันในประเทศไทย มีเด็กอายุ 10-19 ปี ติดเชื้อ 3.81% และเป็นการติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว ขณะที่เด็กที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงมากและไม่แสดงอาการ จึงอาจนำเชื้อไปแพร่ต่อได้ จึงต้องเตรียมความพร้อมและเตรียมการก่อนเปิดเทอม โดยได้เร่งจัดทำมาตรการและคู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกัน COVID-19 ชี้แจงแนวทางและทำความเข้าใจให้กับคุณครูในเรื่องสุขอนามัย หรือโรงเรียนอาจจะประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid

 

นอกจากนี้ยังมีแนวทางมาตรการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ทำความสะอาดล้างมือ เว้นระยะห่าง รวมถึงการจัดกลุ่มนักเรียนเล็กๆ หรือกลุ่มย่อย ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้คือแนวทางหลักในการทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกระดับ พร้อมขอให้ผู้ปกครองลดความกังวล และเริ่มพูดคุยทำความเข้าใจกับเด็กก่อนกลับไปโรงเรียน รวมถึงสร้างการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ขณะที่โรงเรียนก็ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิ

เปิดโรงเรียน เสี่ยงกว่าเปิดห้างฯ

อธิบดีกรมอนามัย ระบุอีกว่า โรงเรียนมีการรวมกลุ่มของเด็กจำนวนมาก และเด็กจะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนมากกว่า 5-6 ชั่วโมงขึ้นไป ขณะที่การเว้นระยะห่างของเด็กก็อาจทำได้ยาก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดในโรงเรียนก็จะส่งผลกระทบถึงที่บ้านของเด็กด้วย ดังนั้นการเปิดโรงเรียนจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าเปิดห้างสรรพสินค้า ที่คนใช้เวลาเดินไม่นาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเสนอให้นักเรียน-ผู้ปกครองกักตัว 4 วันก่อนไปโรงเรียน

มท.สั่งจัดโซนนิ่งพื้นที่โรงเรียนเสี่ยง COVID-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง