ร.ร.สังกัด กทม. ร้อยละ 80 พร้อมจัดเรียนรู้ 4 ON | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ร.ร.สังกัด กทม. ร้อยละ 80 พร้อมจัดเรียนรู้ 4 ON

สังคม
25 พ.ค. 63
18:04
1,760
Logo Thai PBS
ร.ร.สังกัด กทม. ร้อยละ 80 พร้อมจัดเรียนรู้ 4 ON
รองผู้ว่าฯ กทม. เผยโรงเรียนสังกัด กทม.กว่าร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ 4 ON “Online-On Air- On Hand-On Site” เตรียมพร้อมนักเรียนก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

วันนี้ (25 พ.ค.2563) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 4 on ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นมาตรการที่สำนักการศึกษาเตรียมไว้รองรับก่อนเปิดภาคเรียน และจะเริ่มทดลองพร้อมกันในวันที่ 1 ก.ค.นี้

จากการสำรวจนักเรียนทั้งหมด 1,850 คน มีความพร้อมเรียนออนไลน์ ร้อยละ 77 ไม่พร้อมร้อยละ 23 ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ปกครองประสบปัญหาทางการเงินจากผลกระทบช่วงโควิด-19 แต่โรงเรียนได้จัดการศึกษาในรูปแบบ 4 On ได้แก่ Online, On Air, On Hand, On Site ไว้แล้ว หากไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ และเริ่มทดลองระบบกับนักเรียนบางส่วน

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนสังกัด กทม.พร้อมจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 4 On ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีความพร้อมมากว่า ขณะที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ จะใช้วิธีให้เรียน On Air ผ่าน DLTV และ On Hand โดยครูจะให้ใบงาน แบบฝึกหัดควบคู่กันไป

ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นโรงเรียนแถบชานเมือง ยังมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ เด็กมีฐานะยากจนได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาดำเนินการแก้ไขและประสานกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกล่องรับสัญญาณไปให้กับเด็กแต่ละครอบครัว ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลว่ามีจำนวนเท่าใด

 

ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า กทม.วางรูปแบบการเรียนการสอนไว้หลากหลาย เพื่อลดภาระผู้ปกครองทุกครอบครัว ย้ำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นเพียงการเตรียมตัวก่อนเปิดเรียนไม่ใช่การทดสอบและไม่ได้วัดประเมินผล

สำหรับมาตรการดูแลการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนได้ให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาปรับลดจำนวนนักเรียนแต่ละห้อง แบ่งครึ่งจำนวนนักเรียนให้มาเรียนสลับกัน เช้า-บ่าย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่กระทบต่อการเดินทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และจัดเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียน เหลื่อมเวลาเรียน และให้เข้มงวดมาตรการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง