ครม.ไฟเขียวเยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน จ่าย 1 พันบาท 3 เดือน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ไฟเขียวเยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน จ่าย 1 พันบาท 3 เดือน

สังคม
26 พ.ค. 63
16:23
33,984
Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียวเยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน จ่าย 1 พันบาท 3 เดือน
ครม.เห็นชอบหลักการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 คือ เด็กแรกเกิด-6 ปี 1.4 ล้านคน ผู้สูงอายุ 9.6 ล้านคน คนพิการ 2 ล้านคน จ่ายคนละ 1,000 บาท/เดือน รวม 3 เดือน

วันนี้ (26 พ.ค.2563) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำหรับกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 13 ล้านคน ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน 1.45 ล้านคน, กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน และกลุ่มคนพิการ 2 ล้านคน โดยการจ่ายเงินเยียวยาจะให้คนละ 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค.นี้ เป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขณะนี้จะสิ้นเดือน พ.ค.แล้ว กระบวนการจ่ายเงินจะเริ่มจ่ายในเดือน มิ.ย. 2,000 บาท และ ก.ค. อีก 1,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง จะร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยากลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีความชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมและรวดเร็วมากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง