สรส.เสนอแผนฟื้นฟูการบินไทย ชี้ต้องเป็นสายการบินแห่งชาติ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สรส.เสนอแผนฟื้นฟูการบินไทย ชี้ต้องเป็นสายการบินแห่งชาติ

การเมือง
14 ส.ค. 63
12:51
724
Logo Thai PBS
สรส.เสนอแผนฟื้นฟูการบินไทย ชี้ต้องเป็นสายการบินแห่งชาติ
สรส.ยื่นนายกฯเสนอแผนฟื้นฟูการบินไทย ระบุ การบินไทยต้องกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติ รักษาสิทธิในเส้นทางการบิน และสร้างธรรมภิบาลป้องกันการเมืองครอบงำ

วันนี้ (14 ส.ค.63) กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ยอดประมาณ 80 คน นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. วัตถุประสงค์ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอยื่นเสนอแผนฟื้นฟูกิจการขอบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นั้น สรส. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในเชิงนโยบาย ดังนี้

1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้องกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ของประเทศในการส่งสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย และเป็นเครื่องมือของรัฐในยามที่มีวิกฤตของประเทศ

2. สิทธิในเส้นทางการบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คือคุณค่าที่ต้องรักษาไว้

3. การสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นได้จริง เพื่อป้องกันอำนาจการเมืองเข้าครอบงำ จนระบบตรวจสอบไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ โดยการใช้นโยบายให้พนักงานร่วมถือหุ้นของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

5. แผนการฟื้นฟูกิจการต้องไม่กระทบต่อการจ้างแรงงานในระดับปฏิบัติการ และการจ้างแรงงานของ บริษัท วิงสแปน เชอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

6. แผนพื้นฟูกิจการต้องมีส่วนร่วมของพนักงาน และสหภาพแรงงาน

ทั้งนี้ สรส. นำแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว ของแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มานำเสนอด้วย