"โคราช" เปิดฟาร์มกัญชาแห่งแรกต่อยอดยา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"โคราช" เปิดฟาร์มกัญชาแห่งแรกต่อยอดยา

สังคม
17 ส.ค. 63
17:44
7,763
Logo Thai PBS
"โคราช" เปิดฟาร์มกัญชาแห่งแรกต่อยอดยา
โคราช เปิดฟาร์มเพาะปลูกกัญชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาในชุมชนแห่งแรก ก่อนพัฒนาต่อยอดและแปรรูปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอาหารและยา สร้างรายได้ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (17 ส.ค.2563) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดฟาร์มเพาะปลูกกัญชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาในชุมชนแห่งแรกของ จ.นครราชสีมา ที่บ้านเหมือดแอ่ ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยฟาร์มแห่งนี้ ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ปลูกและมีไว้ครอบครองพืชกัญชาสำหรับโครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ต.เสมา อำเภอสูงเนิน  

ฟาร์มแห่งนี้มีการวางระบบโรงเรีอน เพาะปลูก และระบบรักษาความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  กัญชาที่เพาะปลูกจะเป็นกัญชาอินทรีย์ เพื่อจะนำผลผลิตมาแปรรูปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีโครงการขยายฟาร์มเพาะปลูกกัญชาอีก 5 แห่ง

 

ด้าน ดร.ธนากร เปลื้องกลาง หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กล่าวว่า เป้าหมายจะศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญและสารปนเปื้อนในพืชกัญชา พัฒนาวิธีการทดสอบปริมาณสารสำคัญ และสารปนเปื้อนในพืชกัญชา เพื่อให้ได้วิธีการที่ได้มาตรฐานที่จะตรวจสอบคุณภาพของพืชกัญชา ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แปรรูปมาแล้ว สามารถตรวจสอบได้ว่า มีปริมาณสารสำคัญอยู่เท่าไรและมีสารปนเปื้อนหรือไม่

 

เนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบนำพืชกัญชามาใช้อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ที่นำมาใช้ไม่รูว่ามีสารสำคัญ และสารปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหน การนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมกับความต้องการผู้ป่วยจึงถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก

การควบคุมคุณภาพ เป็นกระบวนต้นน้ำที่สำคัญ ที่จะบอกได้ว่ามีปริมาณสารสำคัญอะไรบ้าง ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ และต่อยอดการใช้งานให้เกิดประโยชน์มากกว่าเกิดโทษ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง