กรมที่ดิน-ป่าไม้ ยืนยัน "ศรีพันวา" มีเอกสารสิทธิ-ไม่รุกป่า | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมที่ดิน-ป่าไม้ ยืนยัน "ศรีพันวา" มีเอกสารสิทธิ-ไม่รุกป่า

Logo Thai PBS
กรมที่ดิน-ป่าไม้ ยืนยัน "ศรีพันวา" มีเอกสารสิทธิ-ไม่รุกป่า
กรมที่ดินและกรมป่าไม้ ยืนยันการตรวจสอบโรงแรมและรีสอร์ตหรู ศรีพันวา จ.ภูเก็ต พบซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ที่รัฐและไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ แม้มีข้อสงสัยเรื่องพื้นที่ลาดชัน

วันที่ 30 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุม โดยเชิญนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าให้ข้อมูลกรณีการครอบครองที่ดินของโรงแรมและรีสอร์ตหรู ศรีพันวา จ.ภูเก็ต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงและแสดงแผนที่การดำเนินการของโรงแรมตั้งแต่ปี 2546 พร้อมยืนยันว่า ศรีพันวาขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง และทุกครั้งที่ขยายแปลงจะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยไม่พบความผิดปกติ

 

ยืนยันซื้อขายถูกต้อง เริ่มจาก ส.ค.1

ขณะที่อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่าการตรวจสอบที่ดิน พบว่า ศรีพันวามีโฉนด 2 แปลง ที่เหลือเป็น น.ส.3ก. 50 แปลง รวมเนื้อที่ 63 ไร่ 2 งาน ส่วนการได้มาของที่ดินนั้น จุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจาก ส.ค.1 ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนออกเป็น น.ส.3ก. ยืนยันว่าการซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือที่ราชพัสดุ

ส่วนกรณีโรงแรมตั้งบนเป็นพื้นที่เขาและมีความลาดชันนั้น ตรวจสอบพบว่าครอบครองมาก่อนประกาศพื้นที่ควบคุมเขตเขาและเขตลาดชัน นอกจากนี้ ยังไม่พบว่ามีผู้ต้องหาคดีปลอมแปลงเอกสารและออกเอกสารสิทธิที่ดิน จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต โดยมิชอบ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินโรงแรมศรีพันวาแต่อย่างใด เพราะอยู่คนละช่วงเวลากับการออกเอกสารสิทธิที่ดินศรีพันวา ซึ่งเป็นการซื้อขายที่ดินมาจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมด และไม่ใช่ที่ของรัฐ

 

ด้าน ผอ.สำนักงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ยืนยันว่าโครงการศรีพันวาตั้งอยู่นอกเขตป่าสงวนฯ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน ตามมติ ครม. และอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพพื้นที่เป็นป่าตามมาตรา 4 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แต่เมื่อมีเอกสารสิทธิแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่า และกรมป่าไม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิของศรีพันวา ส่วนประเด็นความลาดชันเป็นเรื่องที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ดูแล

กมธ.ขอภาพถ่ายทางอากาศ จ.ภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยืนยันว่าศรีพันวาครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ กมธ.ส่วนใหญ่ ตั้งคำถามว่า หากเป็นชาวบ้านทั่วไปสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่ และที่ดินลักษณะนี้ หากเป็นในต่างประเทศจะออกเอกสารให้ยากมาก เช่นเดียวกันหากเป็นประชาชนทั่วไปขอออก น.ส.3ก. ในลักษณะนี้ก็ดำเนินการได้ยากเช่นกัน ที่ประชุมจึงมีมติขอภาพถ่ายทางอากาศของ จ.ภูเก็ต เพื่อมาศึกษา พร้อมขอให้ถ่ายสำเนาที่ดิน ส.ค.1 จ.ภูเก็ต ทั้งเกาะ มาให้ กมธ.ตรวจสอบและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธาน กมธ.ที่ดินฯ แถลงว่า กมธ.ตั้งข้อสังเกต 3 ประเด็น คือ ส.ค.1 ได้มาอย่างไร และต้องตรวจสอบต่อไป, เรื่องความลาดชันเกิน 35 องศา ใช้มาตรฐานใดตรวจสอบ และจะเชิญกรมพัฒนาที่ดินมาชี้แจงในสัปดาห์หน้า และประเด็นร่องรอยการทำกินและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีก่อนการได้เอกสารสิทธิต่างๆ หรือไม่

ดังนั้น กมธ.จะเชิญกรมแผนที่ทหาร กรมป่าไม้ให้นำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในแต่ละปีมาชี้แจงต่อ กมธ. รวมทั้งเชิญกรมเจ้าท่ามาชี้แจงกรณีการสร้างท่าเรือ และเชิญกรมสอบสวนพิเศษ (ดีเอสไอ) มาชี้แจงถึงการตรวจสอบด้วยในการประชุมครั้งหน้า

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง