"คณะก้าวหน้า" เปิดตัว 32 ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.

การเมือง
9 ต.ค. 63
13:02
22,527
Logo Thai PBS
"คณะก้าวหน้า" เปิดตัว 32 ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.
“คณะก้าวหน้า” ประกาศความพร้อมลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. 32 จังหวัด พร้อมกำหนดแคมเปญ “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” ระบุเพื่อแก้ปัญหาใช้งบประมาณไม่ตอบโจทย์ประชาชน

วันนี้ (9 ต.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ​คณะก้าวหน้า เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 32 จังหวัด ลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญชื่อว่า “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า การเมืองระดับท้องถิ่นเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีนี้ราว 8 แสนล้านบาท เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมหยิบยกปัญหาในการใช้งบประมาณในหลายพื้นที่ที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน จึงเป็นเหตุผลให้คณะก้าวหน้าตัดสินใจลงทำงานการเมืองสนามท้องถิ่น 32 จังหวัด

นายธนาธร ยังกล่าวถึงกรอบการทำงานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า ว่าจะยึดมั่นและผลักดันสร้างประชาธิปไตย ไม่ซื้อเสียง ไม่ทุจริต ไม่ตักตวงผลประโยชน์ รวมถึงจะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปรัฐราชการ ยุติการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง

 

สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ทั้ง 32 จังหวัด ที่ถูกเปิดเผย คือ ฉะเชิงเทรา นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ, พะเยา นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย, นครราชสีมา นายสาธิต ปีติวรา, นครสวรรค์ นายศรัญ ฤกษ์อัตกร, สุรินทร์ นายมานพ แสงดำ, นครพนม นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ, แพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ, ร้อยเอ็ด นายสถาพร ว่องสันธพง, สิงห์บุรี นายสุรชัย บุญลือ, ลพบุรี นายฤทธิ์ พัวพันธ์, สมุทรสงคราม นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย, สระบุรี นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ, สมุทรสาคร นายอวยชัย จาตุรพันธ์, สุราษฏ์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครุประเสริฐ

อุบลราชธานี นายเชษฐา ไชยสัตย์, หนองคาย นายกฤศภณ หล้าวงศา, หนองบัวลำภู นายสมเกียรติ เชษฐสุมน, อยุธยา นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา, อ่างทอง นายโยธิน เปาอินทร์, อุดรธานี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์, อุตรดิตถ์ นายปัณณวัฒน์ นาคมูล, ราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล, ตาก นายคริษฐ์ ปานเนียม, นครปฐม นายชัชวาล นันทะสาร, นนทบุรี นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ, ระยอง นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์, บึงกาฬ นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น, พิษณุโลก นายณชพล พลอาสา, ปราจีนบุรี นางกฤษณ์กมล แพงศรี , พังงา นายสุทธิโชค ทองชุมนุม, สกลนคร นายณรงค์เดช อุฬารกุล และมุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์

 

ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์ทางการเมืองของคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ก่อนหน้านี้เปิดเผยว่า คณะก้าวหน้ามีบทบาทในฐานะกลุ่มการเมือง จะทำหน้าที่คัดเลือกและส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น นอกจาก อบจ. แล้วก็จะครอบคลุมถึงนายกฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ขณะที่พรรคก้าวไกล จะรับบทบาทส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และสมาชิกสภาเขต (สข.) รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรรคการเมืองปรับทีมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง