โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 94 นาย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 94 นาย

พระราชสำนัก
14 ต.ค. 63
19:55
25,921
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 94 นาย
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร 94 นาย

วันนี้ (14 ต.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 94 นาย ดังนี้

  

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง