เครือข่ายธุรกิจฯ ร้องแก้ รธน. - นิรโทษฯ - เปิดพื้นที่แสดงออก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เครือข่ายธุรกิจฯ ร้องแก้ รธน. - นิรโทษฯ - เปิดพื้นที่แสดงออก

การเมือง
19 พ.ย. 63
10:55
780
Logo Thai PBS
เครือข่ายธุรกิจฯ ร้องแก้ รธน. - นิรโทษฯ - เปิดพื้นที่แสดงออก
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นิรโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2563 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN: Social Venture Network) ออกแถลงการณ์เรื่อง "ขอให้รัฐบาลแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งและปัญหาจากข้อเรียกร้องทางสังคมและการเมือง" โดยระบุว่า เนื่องจากความขัดแย้งและข้อเรียกร้องทางสังคมและการเมือง ที่ประชาชนคนหนุ่มสาว ทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชนจำนวนมากได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนท้องถนนและทางสื่อออนไลน์มานานข้ามปี จนถึงปัจจุบันรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์

มาตรการที่ดำเนินไปแล้วนอกจากไม่ได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุด แต่กลับทำให้รอยแยกแตกร้าวและเสียงเรียกร้องในสังคมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ร่วมแสดงออก คือผู้ที่ผิดหวัง เนื่องจากไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ของคำมั่นสัญญาในการเข้ามาด้วยอำนาจพิเศษของผู้บริหารบ้านเมือง ซึ่งได้มีโอกาสทำงานต่อเนื่องมานานหลายปี ปัญหาที่ยังมีอยู่ทั้งด้านประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิเสรีภาพของสื่อ การผูกขาดทางอำนาจ การผูกขาดทางธุรกิจ ความเหลื่อมล้ำในสังคม

ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มีทิศทางการแก้ไขให้เห็น กฎหมายที่ล้าหลังจำนวนมากที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ การคอรัปชั่น เครือข่ายอุปถัมภ์ และรัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงอำนาจประชาชน มิพักต้องกล่าวถึงความท้าทายอื่น ๆ ในสังคม เช่น สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น

เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศจึงใคร่ขอเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ศาล ข้าราชการ รวมถึงข้าราชการตำรวจและทหาร โปรดพิจารณาตามข้อเสนอ 3 ข้อดังนี้


1. สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นฉบับของประชาชน
2. ออกกฎหมายยุติข้อกล่าวหาต่อผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ.2563 ทุกคดีโดยไม่มีความผิดติดตัว เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถกลับไปศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพการงานที่ตนถนัด และมิให้จับกุมผู้คิดต่างในลักษณะเดิมอีก
3. สนับสนุนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างปลอดภัย ปราศจากการคุกคามจากทุกฝ่าย ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงในการสกัดกั้นหรือปราบปรามผู้เห็นต่าง รวมถึงการจัดการการเฝ้าระวังมิให้มีผู้สร้างสถานการณ์รุนแรงหรือยั่วยุในการชุมนุม

จึงขอส่งแถลงการณ์มายังทุกภาคส่วน ด้วยความเคารพ ความหวัง และความปรารถนาดีในการมีส่วนร่วมคลี่คลายปัญหาทางสังคมและการเมือง

นายวิเชียร เจษฏากานต์ นายประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข
ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN)
แถลงการณ์วันที่ 18 พ.ย.2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง