ส่งคืน "นาตาลี- อุ๋งอิ๋ง" ลิงอุรังอุตังกลับอินโดนีเซีย

สิ่งแวดล้อม
17 ธ.ค. 63
11:12
719
Logo Thai PBS
ส่งคืน "นาตาลี- อุ๋งอิ๋ง" ลิงอุรังอุตังกลับอินโดนีเซีย
กรมอุทยานฯ ส่งคืน "นาตาลี –อุ๋งอิ๋ง" ลิงอุรังอุตังของกลางในคดีที่สิ้นสุดกลับถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินโดนีเซียในเวลา 14.00 น. เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 70 ปี ไทย-อินโดนิเซีย และความร่วมมือป้องกันลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

วันนี้ (17 ธ.ค.2563) นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายดิกกี้ โคมาร์ รักษาราชการอุปทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ร่วมส่งมอบ-รับมอบลิงอุรังอุตังสายพันธุ์สุมาตราตัวเมีย 2 ตัว คือ อุ๋งอิ๋ง และนาตาลี อายุ 4 ปี ซึ่งเป็นลิงอุรังอุตังของกลางที่สิ้นสุดคดีแล้ว กลับประเทศถิ่นกำเนิดเพื่อนำกลับสู่สภาพธรรมชาติ และเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ราชอาณาจักรไทย–สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

นายประกิต กล่าวว่า การคืนลิงอุรังอุตังกลับถิ่นกำเนิดครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออนุสัญญา (ไซเตส) และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำหรับอุ๋งอิ๋ง และนาตาลี เป็นลูกลิงที่ถูกขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ลักลอบขนมาจากเมืองกะงะ รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย ถูกยึดได้ที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2560 และกรมอุทยานฯ นำมาดูแลที่ศูนย์ช่วยเหลือที่ 3 (เขาประทับช้าง) จ.ราชบุรี จนคดีสิ้นสุดแล้ว จึงเห็นชอบให้ส่งคืนกลับถิ่นกำเนิดที่อินโดนีเซีย ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่ม ไทยมอบ "นาตาลี" ชิมแปนซีไปอยู่ Monkey World Ape อังกฤษ

เดินทางกลับถิ่นกำเนิดก่อนฟื้นฟูปล่อยคืนธรรมชาติ

โดยลิงทั้ง 2 ตัวเดินมาถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เมื่อช่วงเช้า เพื่อเตรียมขึ้นเครื่องบินไปยังสนามบิน Soekarno - Hatta (จาการ์ตา) โดยสายการบิน Garuda Indonesia เที่ยวบิน GA867 จะออกเดินทางเวลา 14.10 น. ซึ่งได้ผ่านการกักกันเฝ้าระวังโรค ทำประวัติทางการแพทย์ ตรวจเลือด และถูกทดสอบความคุ้นเคยกับกรงย้ายที่มีมาตรฐาน ผ่านการฆ่าเชื้อจากเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของลิงระหว่างการขนย้ายให้น้อยที่สุด จากนั้นเมื่อเดินทางถึงอินโดนีเซีย จะเข้าสู่โครงการฟื้นฟูที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บนเกาะสุมาตรา เพื่อปรับสภาพก่อนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

สำหรับลิงอุรังอุตังสุมาตรา หรือ Sumatran Orang-utan (Pongo abelii) เป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาไซเตส เป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ในบัญชี 1 ลำดับที่ 332 ห้ามค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้อย่างถูกต้องต่อไป

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

ก่อนหน้านี้เมื่อ 20 ธ.ค.2562 กรมอุทยานฯได้ส่งอุรังอุตังที่ส่งกลับคือไจแอนท์ สายพันธุ์สุมาตราตัวผู้ อายุ 7 ปี จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จ.ราชบุรี และโคล่า สายพันธุ์บอร์เนียว ตัวเมีย อายุ 10 ปี 5 เดือน ซึ่งเกิดภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี จากพ่อแม่ที่ชื่อไข่เค็ม กับโค้ก โดยทั้งคู่เป็นอุรังอุตังที่ถูกส่งกลับไปอินโดนีเซียก่อนหน้านี้

สำหร้บไจแอนท์ และโคลา จะเดินทางโดยสายบินการูด้า GA867 เวลา 14.10 น. จากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์จากอินโดนีเซีย 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งกลับ "ไจแอนท์-โคลา" ลิงอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย

ไทยยืนยันส่งอุรังอุตังกลับอินโดฯ แม้ที่เคยส่งคืนไม่ได้ปรับพฤติกรรม

เจาะขบวนการค้า "ลูกลิงอุรังอุตัง" ราคา 1 ล้านบาท

"นาตาลี" ซิมแปนซีจากไทยถึงบ้านใหม่ที่อังกฤษแล้ว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง