กกต.ลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อยเลือกตั้ง อบจ.ชลบุรี

ภูมิภาค
19 ธ.ค. 63
12:14
1,751
Logo Thai PBS
กกต.ลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อยเลือกตั้ง อบจ.ชลบุรี
กกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง นายกอบจ.และสมาชิก อบจ.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ โดย กกต.ชลบุรีได้เตรียมพร้อมหน่วยเลือกตั้งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วย

วันนี้ (19 ธ.ค63) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้ง นายกอบจ. และ ส.อบจ.ชลบุรี โดยนายธวัชชัยลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี ที่เป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ครั้งนี้ จากนั้นเวลา 09.45 น.ได้เดินทางไปที่โรงเรียนชลกันยานุกูล เพื่อติดตามความพร้อมในการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง

 

สำหรับภาพรวมจังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ แบ่งเป็น 42 เขต มีจำนวนผู้สมัครนายก อบจ. จำนวน 4 คน ผู้สมัคร ส.อบจ. จำนวน 154 คน มีประชากร 1,558,301 คน แต่ผู้มีสิทธิมีจำนวน 1,155,686 คน ในจำนวนนี้ 18,257 คน เป็นกลุ่ม New voter หรือคิดเป็น 1.57% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน จ.ชลบุรี

 

ด้านสำราญ ตันพาณิชย์ ผอ.กกต.ชลบุรี ระบุว่า การเตรียมเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ชลบุรี ยังดำเนินภายใต้หลักความปลอดภัยและมาตรการป้องกันสาธารณสุขในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยทำให้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่กว่า 1,300 หน่วยเลือกตั้ง เพิ่มเป็น 2,054 หน่วยเลือกตั้ง

 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจน เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต่างจากสถานที่เดิมที่เคยไปใช้สิทธิมาก่อนหน้านี้ โดยแต่ละหน่วยเลือดตั้งจะมีเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 ขวด และ หน้ากากอนามัย 3 กล่องไว้ให้บริการประชาชน

 

ขณะที่บัตรเลือกตั้งจะแบ่งเป็น 2 แบบ 2 สี สำหรับบัตรสีเขียว ใช้เลือกนายก อบจ. และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือดหมูใช้เลือก ส.อบจ.และมีกล่องใส่บัตร 2 ใบสำหรับให้ประชาชนหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง