"เชียงราย" ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในประเทศ ประกาศปลอด COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"เชียงราย" ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในประเทศ ประกาศปลอด COVID-19

สังคม
19 ธ.ค. 63
15:24
2,117
Logo Thai PBS
"เชียงราย" ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในประเทศ ประกาศปลอด COVID-19
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศ เรื่อง จังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลังค้นหาผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงได้ครบทุกคน และไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด

วันนี้ (19 ธ.ค.2563) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงนามในประกาศเรื่อง จังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ตามที่ จ.เชียงราย ได้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในคนไทยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเมียนมา ทางช่องทาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย.ซึ่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคและทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ออกติดตามค้นหาผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงได้ครบทุกคน ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในกลุ่มดังกล่าว และได้มีการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด

ส่วนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่พบทุกคนได้รับรักษาจนหายกลับบ้านได้ครบทุกคนแล้ว ส่วนการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในปัจจุบันเป็นการพบในสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ซึ่งทุกคนอยู่ในการควบคุมดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงหรือแพร่เชื้อในชุมชน

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประกาศให้ จังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในจังหวัด แต่เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงยังเน้นให้ทุกคนที่อาศัยและเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโควิด19 ภายในจังหวัดแล้ว ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน #เชียงรายสบายดี #เชียงรายปลอดภัย

โพสต์โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2020

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง