"ม.มหิดล" ให้ นศ.- บุคลากรที่อยู่ "สมุทรสาคร" งดออกพื้นที่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ม.มหิดล" ให้ นศ.- บุคลากรที่อยู่ "สมุทรสาคร" งดออกพื้นที่

สังคม
20 ธ.ค. 63
10:26
1,447
Logo Thai PBS
"ม.มหิดล" ให้ นศ.- บุคลากรที่อยู่ "สมุทรสาคร" งดออกพื้นที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้นักศึกษา-บุคลากรที่อาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร งดออกนอกพื้นที่ชั่วคราวและให้ทำงานที่บ้าน ถึงวันที่ 3 ม.ค.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้ว 548 คนที่ตลาดกลางกุ้ง

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้นักศึกษาและบุคลากรที่อาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร งดออกนอกพื้นที่ชั่วคราว จนถึงวันที่ 3 ม.ค.2564 หรือจนกว่าจะมีข้อแนะนำเปลี่ยนแปลงจาก จ.สมุทรสาคร และกระทรวงสาธารณสุข หลังพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ตลาดกลางกุ้งใน จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ 1. ให้นักศึกษาที่ต้องเดินทางเข้ามาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

2. ให้รองอธิการบดีที่ดูแลวิทยาเขต รองอธิการบดีที่กำกับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานที่มีบุคลากรที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักอาศัยใน จ.สมุทรสาคร พิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ

3. ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกส่วนงาน และนักศึกษา ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการแจ้งหัวหน้าส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องโดยทันทีที่พบว่ามีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล็อกดาวน์ "สมุทรสาคร" 14 วัน คุมไม่อยู่ ติดเชื้อรวม 548 คน

เริ่มล็อกดาวน์! แม่ค้ามหาชัยทยอยกลับ - ร้านสะดวกซื้อปิด 4 ทุ่ม

ล้อมตลาดคุมเข้ม COVID-19 มหาชัย นร.พื้นที่เสี่ยงหยุดเรียน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง