"แรงงาน" สั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เข้า-ออก พื้นที่เสี่ยง

สังคม
20 ธ.ค. 63
16:06
796
Logo Thai PBS
"แรงงาน" สั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เข้า-ออก พื้นที่เสี่ยง
รมว.แรงงานยืนยันว่า ไม่ได้นำเข้าแรงงานข้ามชาติมาตั้งแต่เดือน มี.ค. ส่วนแรงงานที่ติดเชื้อ COVID-19 ใน จ.สมุทรสาคร ยังสรุปไม่ได้ ว่าเป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือไม่

วันนี้ (20 ธ.ค.63) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกประกาศกระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในทุกกรณีทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) หากฝ่าฝืนประกาศ จะมีความผิด และรับโทษตาม มาตรา 51 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ มาตรา 18 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558

นายสุชาติ ยังระบุว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ชะลอการอนุมัติการนำเข้าแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่า แรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อ รวมทั้งกลุ่มที่เข้ามาคัดกรองเป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือไม่ ต้องรอให้หน่วยงานให้พื้นที่สรุปข้อมูลมาให้ เพราะทราบเพียงชื่อแรงงานเท่านั้น และมีปัญหาชื่อซ้ำกัน

 

รมว.แรงงาน ระบุว่า แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายใน จ.สมุทรสาคร มีทั้งหมด 2.7 แสนคน แม้เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดตรวจตรา แต่ก็ยังมีปัญหาแรงงานผิดกฎหมายอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในตลาด และเมื่อเข้าไปจับกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายก็หลบหนีเจ้าหน้าที่

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานพบว่า ขณะนี้มีแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 2.5 ล้านคน ในจำนวนนี้อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 275,782 คน เป็นแรงงานเมียนมากที่สุด 243,617 คน รองลงมาเป็นลาว กัมพูชา โดยส่วนใหญ่ทำงานในอุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง