สกัด COVID-19 ปิดโรงเรียน 1,335 แห่ง ใน 23 จังหวัดทั่วไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สกัด COVID-19 ปิดโรงเรียน 1,335 แห่ง ใน 23 จังหวัดทั่วไทย

สังคม
25 ธ.ค. 63
16:23
12,998
Logo Thai PBS
 สกัด COVID-19 ปิดโรงเรียน 1,335 แห่ง ใน 23 จังหวัดทั่วไทย
รองเลขาธิการ กพฐ. รายงานสถานการณ์ COVID-19 พบโรงเรียนในสังกัดปิดแล้ว 1,335 แห่ง ใน 23 จังหวัด 45 เขตพื้นที่ ชี้การปิดโรงเรียนแบ่งตามพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังของ ศบค. เตือนครู-อาจารย์ จะเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน

วันนี้ (25 ธ.ค.2563) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีโรงเรียนในสังกัดปิดแล้ว 23 จังหวัด 45 เขตพื้นที่ รวมจำนวน 1,335 แห่ง เป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 315 โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  (สพป.) 1,020 โรงเรียน หากดูในแผนที่จะพบว่าการกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 แล้วเกือบทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้จัดพื้นที่เป็น 4 ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีเพียง จ.สมุทรสาคร เท่านั้น ซึ่งโรงเรียนปิดทั้งหมดแล้ว แม้ว่าผลกระทบต่อเด็กจะยังมีไม่มาก แต่เป็นจังหวัดที่คนเดินทางผ่าน และแวะมาก จึงกระจายไปพื้นที่อื่นๆ

ต่อมาคือ พื้นที่ควบคุม ได้แก่ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และ กรุงเทพฯ เนื่องจากว่าแม้ไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่คนในจังหวัดเหล่านี้ไปสมุทรสาคร และพบผู้ติดเชื้อทำให้มีความเสี่ยง อีกทั้งยังได้รับคำร้องขอจากผู้ปกครองด้วย จึงได้มีการปิดโรงเรียนทั้งหมดแล้วในพื้นที่สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ 

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง ขณะนี้ยังมีผู้ติดเชื้อน้อย ไม่ถึง 10 คน แต่ยังต้องติดตามข้อมูลตลอดเวลา เช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวังที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนั้น ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์การใกล้ชิด

ไม่ต้องการให้มองว่าพื้นที่ใดเป็นสีแดง สีส้ม แล้วต้องปิดโรงเรียนทั้งหมด หากอยู่ในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ แต่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล ก็ไม่มีความจำเป็นต้องปิด แต่โรงเรียนที่อยู่ในเมือง มีนักเรียนที่เดนิทางมาจากปริมณฑลเข้ามาเรียน ก็อาจต้องปิดเรียน

ทั้งนี้ นายสนิท ระบุว่า สำหรับครู อาจารย์โรงเรียนที่ปิด หากต้องการจะเดินทางไปนอกพื้นที่ หรือไปต่างจังหวัดเนื่องจากปิดหลายวัน ขอแจ้งว่า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน และต้องสามารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นได้

สรุปรายงานสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) *ข้อมูล ณ วันที่ 25...

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ สพฐ. เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง