สมุทรสาคร ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ COVID-19 ถึง 15 ม.ค. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมุทรสาคร ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ COVID-19 ถึง 15 ม.ค.

สังคม
1 ม.ค. 64
10:05
1,149
Logo Thai PBS
สมุทรสาคร ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ COVID-19 ถึง 15 ม.ค.
จังหวัดสมุทรสาคร ออกคำสั่งขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด COVID-19 เช่น สถานศึกษา ร้านอาหาร สนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ยกเว้นจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง ร้านขายยา ถึงวันที่ 15 ม.ค.นี้

วันที่ 31 ธ.ค.2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เผยแพร่คำสั่งขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด COVID-19 โดยมีรายละเอียดว่า ตามที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีคำสั่งที่ 3483/2563 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 22 ซึ่งมีการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2563 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 3 ม.ค.2564 ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ในภาพรวมยังมีโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (6)(7) และมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 63/2563 วันที่ 30 ธ.ค.2563 จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราวดังนี้

 • สถานที่เล่นการพนันทุกประเภท ตามกฏหมายว่าด้วยการพนัน ได้แก่ ชนไก่ กัดปลา ชนมวย วัวลาน ฯลฯ ตลอดจนสถานที่ที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่ด้วย
 • สนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง
 • สนามมวยโรงเรียนสอนมวยของรัฐและเอกชน
 • สนามเด็กเล่น
 • สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ร้านอาหาร และเครื่องดื่มร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใด ที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ผ่อนผันให้สามารถเปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นยกเว้นโรงอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเดียวกันโดยเปิดให้บริการเฉพาะร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และร้านจำหน่ายอาหารตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ และต้องปิดบริการภายในเวลา 22.00 น.
 • ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีก ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงโดยให้ปิดบริการตั้งแต่ 22.00 น. ถึงศูนย์ 5.00 น. และงดให้บริการพื้นที่นั่ง หรือยืนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้าน โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมโรคโดยกำหนดให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้าร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า 1- 2 เมตร 
 • ตลาด และตลาดนัด ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ยาและสินค้าเบ็ดเตล็ด อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และจัดให้มีมาตรการควบคุมโรคโดยกำหนดให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้าร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า 1- 2 เมตร ให้เปิดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครที่เคยมีคำสั่งหรือประกาศที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยให้ทุกตลาดเปิดทำการเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น
 • สถานบริการตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ และสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการร้านคาราโอเกะ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น
 • สวนสนุก สถานที่เล่นโบลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท
 • ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต
 • สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
 • ศูนย์พระเครื่อง-พระบูชา และสนามพระเครื่อง-พระบูชา
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หอประชุมห้องประชุม สโมสร หรืออาคารสถานที่อื่นใดของเอกชน ที่ให้บริการจัดเลี้ยงจัดประชุม สัมมนา และสถานที่จัดนิทรรศการ ยกเว้นสถานที่ราชการ
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่นๆเว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ
 • สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคารฟิตเนสและสปาตามกฏหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • สถานประกอบการ อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การใช้หนังกลางแปลง
 • สถานที่การแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
 • สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์
 • ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม และห้ามให้บริการตามบ้านสถานที่อื่นๆ
 • สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม
 • สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
 • สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน
 • สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 • บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามในมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4-15 ม.ค.2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง