“ปทุมธานี-นนทบุรี” สั่งปิดสถานศึกษา สถานที่เสี่ยง

สังคม
2 ม.ค. 64
07:37
32,160
Logo Thai PBS
“ปทุมธานี-นนทบุรี” สั่งปิดสถานศึกษา สถานที่เสี่ยง
“ปทุมธานี-นนทบุรี” ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด COVID-19 มีผลตั้งแต่วันนี้ (2 ม.ค.)

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงนามในประกาศ ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สนามชนได้ สนามปลากัด รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนามประกวด แข่งขันฝึกซ้อม สัตว์สิ่งของ หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน

2. สนามกีฬาในร่ม โรงยิม สถานที่ออกกกำลังกาย ฟิสเนส สนามชกมวย รวมถึงสนามฝึกซ้อม โรงเรียนฝึกสอนกีฬาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

3. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

4. สถานที่บริการสักหรือเจาะผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

5. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน นวดแผนโบราณ นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ

 

6. ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

7. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท

8. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

9. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

10. บ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

11. สถานบริการตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ เช่น ผับ บาร์ เป็นต้น และสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ รวมถึงสถานที่มุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น

12. สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกขน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา สถานที่รับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

13. ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น และแผงลอยที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

 

ทั้งนี้ ผ่อนผันให้สามารถเปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ยกเว้นโรงอาหารในโรงพยาบาลที่จัดสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ และโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 สามารถเปิดบริการให้เฉพาะผู้เข้าพักได้ตามปกติ และต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

14. ให้งดจัดการแสดงคอนเสิร์ต อันเป็นการชุมนุมคนหรือรวมกลุ่มกันของบุคคล

นอกจากนี้ยัง ห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือการกระทำดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

และห้ามเคลื่อนย้ำยแรงานต่างด้าว เข้า -ออก พื้นที่ จ.ปทุมธานี ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมืความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนพ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

นนทบุรี ปิด 3 ตลาด ถึงวันที่ 12 ม.ค.

ในวันเดียวกัน จ.นนทบุรี ได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 เช่น ตลาดกลางบางใหญ่ ตลาดเทศบางเมืองบางบัวทอง ตลาดพิชัย อาคารพาณิชย์โดยรอบถนนที่ติดกับอาคารคอนโดสีชมพู 7 ชั้น และตลาดกลางบางใหญ่ ปิดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 ม.ค.2564

สถานศึกษาทุกระดับชั้นทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ให้ปิดต่อเนื่องถึงวันที่ 17 ม.ค.2564

และให้ปิดสถานที่จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ได้แก่ สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามประกวดแข่งขันหรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน สถานที่เล่นสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง สถานที่เล่นตู้เกม สวนน้ำ สวนสนุก สนามเด็กเล่น สนามมวย ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สถานประกอบการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา สถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้นที่รับตัวไว้พักค้างคืน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน! กทม.สั่งปิด 25 สถานที่ คุม COVID-19 เริ่มวันนี้

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง