"คลัง" ขอ "โรงแรม-ที่พัก"เลื่อนเวลาเข้าพัก โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"

เศรษฐกิจ
3 ม.ค. 64
16:18
2,162
Logo Thai PBS
"คลัง" ขอ "โรงแรม-ที่พัก"เลื่อนเวลาเข้าพัก โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"
ก.คลัง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเลื่อนเวลาเข้าพักให้แก่ลูกค้าตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หลังการยกระดับป้องกัน COVID-19 จ่อเสนอ ครม.ขยายเวลาโครงการไปจนถึง 31 ต.ค.64

วันนี้ (3 ม.ค.64) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดใหม่อีกครั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

รัฐบาลจึงได้ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดให้เข้มข้นมากขึ้น และได้กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดในหลายจังหวัด ทำให้ประชาชนที่ได้จองที่พักตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (โครงการฯ) ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเข้าพักได้ตามกำหนดการเดิมที่ได้จองไว้

เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พักตามโครงการฯ แต่ไม่สามารถเดินทางไปเข้าพักได้ รวมทั้งเพื่อรักษาชื่อเสียงของผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ

กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือสมาคมโรงแรมไทย และผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการ ทุกแห่งพิจารณาเลื่อนวันเข้าพักให้กับประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หรือพิจารณาคืนเงินให้แก่ประชาชนโดยการเปลี่ยนแปลงการจองดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการฯและโครงการฯ จะคงจำนวนสิทธิให้กับประชาชนที่ใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี ขยายระยะเวลาโครงการ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค.2564 รวมทั้งกำหนดระบบการเลื่อนวันเข้าพักสำหรับประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พัก เพื่อเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป

โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงระบบให้สอดรับกับการดำเนินการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเร็วต่อไป

ในระหว่างนี้ประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พักเพื่อเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 ที่มีความประสงค์จะเลื่อนการเข้าพัก สามารถประสานโรงแรมได้ณ บัดนี้ เป็นต้นไป โดยโรงแรมสามารถรับเรื่องไว้ได้ก่อนและขอให้โรงแรมดำเนินการแจ้งการเลื่อนในระบบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง