ปัตตานีแจงเหตุบ้านขรก.-บ้านเอื้ออาทร สร้างเสร็จล่าช้า | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปัตตานีแจงเหตุบ้านขรก.-บ้านเอื้ออาทร สร้างเสร็จล่าช้า

ภูมิภาค
5 ม.ค. 64
10:45
924
Logo Thai PBS
ปัตตานีแจงเหตุบ้านขรก.-บ้านเอื้ออาทร สร้างเสร็จล่าช้า
จังหวัดปัตตานีชี้แจงกรณีการเคหะฯ สร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านเอื้ออาทร เกือบ 100 หลังล่าช้า ระบุขาดแคลนแรงงาน เหตุการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ และไวรัส COVID-19 ระบาด

วันนี้ (5 ม.ค.2564) จังหวัดปัตตานี ทำหนังสือ ชี้แจงถึงศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีเอส เกี่ยวกับโครงการสวัสดิการข้าราชการ (เช่าชื้อ) ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี หลังจากไทยพีบีเอส นำเสนอข้อเท็จจริงในการดำเนิน โครงการสร้างบ้านเกือบ 100 หลัง บนเนื้อที่ 14 ไร่ ที่ใช้งบประมาณ ก่อสร้าง 75 ล้านบาท ซึ่งบ้านมีสภาพทรุดโทรม บางหลังยังไม่สมบูรณ์ บางหลังเริ่มผุผัง และมีวัชพืชขึ้นจนเต็มพื้นที่

 

ทางจังหวัดปัตตานีได้ทำหนังสือสอบถามไปยังการเคหะแห่งชาติ เจ้าของโครงการ และได้ข้อเท็จจริงว่า ใน ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี มีการก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.ปัตตานี สัญญาฉบับเลขที่ บค.4-01/2548 ลงวันที่ 4 ส.ค.2543 เพื่อก่อสร้างบ้านจำนวน 328 หน่วย โดยเริ่มสัญญา 27 ก.ย.2548 สิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง 20 ธ.ค.2549 รวมระยะสัญญา 450 วัน

แต่เพราะเหตุความไม่สงบ ผู้ว่าจ้างขาดแคลนแรงงาน และการก่อสร้างล่าช้า บ้านในระยะที่ 2 และระยะที่ 3/1 ไม่สามารถดำเนินได้ตามแผน แม้การเคหะแห่งชาติจะขยายระยะเวลาหลายครั้ง

การเคหะแห่งชาติจึงได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้า เสรีเรสสิเดนซ์-ปัตตานีสหโยธา –กรีนเทค (ระหว่างบริษัทกรีนเทค เมเนจเม้นท์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีสหโยธา และห้างหุ้นส่วนเสรีเรสสิเดนซ์) หลังการก่อสร้างล่าช้า บ้านในระยะที่ 2 และระยะที่ 3/1 ไม่เป็นไปตามแผนงาน และก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำปริมาณงานและราคา โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 โครงการ คือ โครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 100 หน่วย และโครงการเคหะชุมชน และบริการชุมชนผู้มีรายได้ปานกลาง จำนวน 228 หน่วย

2.โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าชื้อ) จ.ปัตตานี สัญญาฉบับเลขที่ พก.2-01/2562 ลงวันที่ 29 พ.ย.2561 เพื่อก่อสร้างบ้านจำนวน 115 หน่วย ระยะสัญญาก่อสร้างจะสิ้นสุดวันที่ 21 ม.ค.2564 นี้

 

ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ต.ค.2563 ตามแผนร้อยละ 81.25 มีผลงานร้อยละ 27.80 และล่าช้า -53.45 เนื่องจากประสบปัญหาในการขาดแคลนแรงงาน และวัสดุ เพราะอยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ 3 จังหวัดภาคใต้ และสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง