คพ.ชงค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม-ฟ้องแพ่งเอกชนลอบทิ้งกากพิษ

สิ่งแวดล้อม
5 ม.ค. 64
15:39
1,221
Logo Thai PBS
คพ.ชงค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม-ฟ้องแพ่งเอกชนลอบทิ้งกากพิษ
กรมควบคุมมลพิษ เร่งประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมฟ้องร้องทางแพ่งบริษัทวิน โพรเสส จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำ กระทบพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านตาม ม.9 พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ส่วนกรมโรงงานจ่อฟ้องเบื้องต้น 13 ล้านบาทลักลอบทิ้งกากของเสีย

วันนี้ (5 ม.ค.2564) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีข้อสั่งการให้เร่งติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงานบริษัทวิน โพรเสส จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน การทำเกษตรกรรม และส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี และคพ.มีนายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีคพ.เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และค่าใช้จ่ายในการเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมหารือแนวทางการฟ้องเรียกค่าเสียหาย 13 ล้านบาทในพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมบริเวณข้างโรงงาน 

สำรวจการปนเปื้อนแหล่งน้ำ-ผลกระทบประชาชน

นายอรรถพล กล่าวว่า นอกจากนี้ ให้กรมประมง ประสานสำนักงานประมงจังหวัดระยอง สำรวจและประเมินความเสียหายของสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งประเมินผลกระทบของสัตว์น้ำที่ได้รับการปนเปื้อนจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชน รวมทั้งให้กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการในการฟื้นฟูดินจากการปนเปื้อน ให้สามารถกลับมาใช้ในภาคการเกษตรกรรมได้ โดย คพ.จะจัดทำหนังสือแจ้งรายละเอียดความเสียหายจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อใช้อำนาจตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สำหรับกรมวิชาการเกษตร สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการของพืชพรรณทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานฯ เร่งรัดสรุปผลการประเมินความเสียหาย เพื่อประกอบการพิจารณาฟ้องเรียกค่าเสียหายตาม ม.96 และ 97 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง