มีผลแล้ว! สิทธิประกันสังคมจ่ายให้คัดกรอง COVID-19 กลุ่มเสี่ยง-พื้นที่ควบคุมสูงสุด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มีผลแล้ว! สิทธิประกันสังคมจ่ายให้คัดกรอง COVID-19 กลุ่มเสี่ยง-พื้นที่ควบคุมสูงสุด

สังคม
12 ม.ค. 64
10:24
6,624
Logo Thai PBS
มีผลแล้ว! สิทธิประกันสังคมจ่ายให้คัดกรอง COVID-19 กลุ่มเสี่ยง-พื้นที่ควบคุมสูงสุด
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 แจ้งสิทธิประกันสังคม ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 กลุ่มเสี่ยง และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

วันนี้ (12 ม.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ใจความเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการทางการแพทย์ ให้สิทธิผู้ประกันตน ในการตรวจหาเชื้อ COVID -19

ต้นฉบับ

 

 

ขณะเดียวกัน เผยแพร่ประกาศ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ต้นฉบับ

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง