ค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สังคม
18 ม.ค. 64
10:46
2,340
Logo Thai PBS
ค้านตั้ง ‘เนตร นาคสุข - ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกจดหมายค้านแต่งตั้ง นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อดีตอธิบดีอัยการคดีอาญาธนบุรี ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จี้อัยการสูงสุดทบทวน เหตุมีมลทินยังอยู่ระหว่างตรวจสอบความผิด ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

วันนี้ (18 ม.ค.2564) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกจดหมายเปิดผนึกถึง นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เรื่อง การเสนอชื่อแต่งตั้งนายเนตร นาคสุข และ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นอัยการอาวุโส และ ผู้ตรวจการอัยการ โดยเนื้อหาระบุว่า

ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอชื่อ ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ และอัยการอาวุโส โดยมีการเสนอชื่อแต่งตั้งให้นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นอัยการอาวุโส เเละ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ซึ่งเป็นตำแหน่ง นักบริหารระดับสูง รวมอยู่ด้วยนั้น

การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะเป็นที่รวมของความเชื่อมั่นศรัทธา

ดังนั้นกรณีการแต่งตั้งดังกล่าว จึงสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอัยการทั้งสองท่านนั้น ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบความผิด

จากกรณีที่ นายเนตร นาคสุข ในขณะดำรงตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด มีคำสั่งไม่ฟ้องคดี นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา ส่วน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายจิตใจ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะปกป้องสังคม มิให้ผู้ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง

อีกทั้งสำนักงานอัยการสูงสุด ยังมีพันธกิจข้อหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากร มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งพันธกิจเช่นนี้จะมีความหมาย และเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ จำต้องพิสูจน์โดยการกระทำจริง นั่นรวมถึงการแต่งตั้งข้าราชการอัยการ และ อัยการอาวุโส โดยยึดหลักการดังกล่าวด้วย

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เชื่อว่าในการต่อสู้กับการทุจริตคดโกงชาติ เสาหลักของความยุติธรรมต้องมั่นคง ไม่ด่างพร้อย ไม่มีจุดครหาที่เสื่อมเกียรติ

ดังนั้น องค์กรฯ ในฐานะตัวแทนของสังคมไทย จึงขอเรียกร้องให้ท่านอัยการสูงสุดได้ทบทวน และชี้แจงข้อเท็จจริงในการแต่งตั้งดังกล่าวว่า

เหตุใดสำนักงานอัยการสูงสุด ที่เป็นสถาบันที่ต้องธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ จึงแต่งตั้ง บุคคลที่มีมลทินมัวหมองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ก่อนที่จะจบกระบวนการตรวจสอบหรือดำเนินคดีให้หมดสิ้นสงสัยของประชาชนเสียก่อน

โดยขอย้ำว่า หากการแต่งตั้งดังที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น นั่นคือการตัดสินใจที่ เหยียบย่ำความศรัทธาของคนไทยต่อระบบ และกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง