รพ.ศิริราช ยืนยันบุคลากร 6 ติด COVID-19 ไม่ใช่ส่วนดูแลคนป่วย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รพ.ศิริราช ยืนยันบุคลากร 6 ติด COVID-19 ไม่ใช่ส่วนดูแลคนป่วย

สังคม
19 ม.ค. 64
10:41
7,059
Logo Thai PBS
รพ.ศิริราช ยืนยันบุคลากร 6 ติด COVID-19 ไม่ใช่ส่วนดูแลคนป่วย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงยืนยันพบบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 6 คน แต่ไม่ได้มีหน้าที่ให้บริการรักษาผู้ป่วย โดยเป็นการติดเชื้อจากชุมชน พร้อมกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด

ตามที่มีกระแสข่าวว่า พบบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ศิริราช ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันนี้ (19 ม.ค.2564) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า บุคลากรที่ติดเชื้อ COVID-19 เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนสนับสนุน ทำหน้าที่เดินหนังสือ เมื่อพบว่ามีอาการจึงเข้ามาตรวจและพบติดเชื้อ COVID-19 ยืนยันว่าไม่ได้มีหน้าที่ในการให้บริการรักษาผู้ป่วย และเป็นการติดเชื้อมาจากบริเวณชุมชนที่พักอาศัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงดำเนินการการตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว (ความเสี่ยงสูง) จำนวน 4 คน ปรากฏผลพบการติดเชื้อ จำนวน 3 คน จึงได้ดำเนินการต่อไปนี้

  • รับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 4 คน พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที
  • ตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ (ความเสี่ยงสูง) ที่ไม่มีอาการ จำนวน 50 คน ทำ NP swab พบติดเชื้อ 2 คน จึงรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนอีก 48 คน ให้งดการปฏิบัติงาน กักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ โดยที่ผู้ติดเชื้อทั้ง 6 คน ไม่ได้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย โดยจะตรวจหาเชื้อซ้ำในวันที่ 7 และวันที่ 14 ของการกักตัว
  • ตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ (ความเสี่ยงปานกลาง) จำนวน 20 คน ที่ไม่มีอาการ ให้งดการปฏิบัติงาน กักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ที่โรงพยาบาลจัดให้ โดยจะตรวจหาเชื้อซ้ำในวันที่ 7 และวันที่ 14 ของการกักตัว
  • ตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อ (ความเสี่ยงต่ำ) ที่ไม่มีอาการ จำนวน 4 คน แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง
  • บุคลากรผู้สัมผัสอื่น ๆ ที่อยู่ภายในโรงพยาบาล จำนวน 44 คน ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลตรวจ NP swab และกักกันโรคตามแนวทางที่กำหนด
  • ทำความสะอาดตึกอดุลยเดชวิกรม ซึ่งเป็นตึกที่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ ตึกอดุลยเดชวิกรม ไม่ได้เป็นตึกที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง การทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง ราวบันได ลิฟท์และปุ่มลิฟท์ และมือจับประตูทุกชั้น

 

เหตุการณ์ครั้งนี้ เกิดจาก 1 คนรับเชื้อมาจากข้างนอก ทั้งหมดนี้เป็นบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย แต่เป็นอาคารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีมาตรการลดจำนวนผู้ป่วยเพื่อล ความแออัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งให้บุคลากรปฏิบัติงานจากบ้านได้ (work from home) โดยสลับกันมาทำงานทุก 2 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการการรักษาผู้ป่วย

 

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังคงมาตรฐานระดับสูงในการรักษา ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเป็นที่รับปรึกษาให้กับสถานบริการทางการแพทย์อื่น ๆ จึงขอให้ผู้มารับบริการและญาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจ ในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช

ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลศิริราช ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

  • สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล
  • งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ในกรณีต้องเฝ้าไข้ ขอให้ผู้มาเฝ้าไข้ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล
  • ผู้มารับบริการหากมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

 

สำหรับบุคลากรในศิริราช หากพบอาการลักษณะโรคระบบทางเดินหายใจจะให้ตรวจหาเชื้อทันที ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ส่วนในชุมชนนั้น กทม.จะเข้าไปดำเนินการสอบสวนโรค 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง