ศาลรธน.รับวินิจฉัยสถานะ ส.ส. "สิระ" ปมถูกตัดสินจำคุกคดีฉ้อโกง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลรธน.รับวินิจฉัยสถานะ ส.ส. "สิระ" ปมถูกตัดสินจำคุกคดีฉ้อโกง

การเมือง
3 ก.พ. 64
14:06
1,614
Logo Thai PBS
ศาลรธน.รับวินิจฉัยสถานะ ส.ส. "สิระ" ปมถูกตัดสินจำคุกคดีฉ้อโกง
มติเอกฉันท์ ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย สถานะ ส.ส.สิระ เจนจาคะ ปมเคยต้องโทษจำคุกคดีฉ้อโกง แต่ยังไม่มีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (3 ก.พ.64) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าว มีมติเอกฉันท์รับพิจารณาคำร้องของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ยื่นให้วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายสิระเจนจาคะ ส.ส. เขต 9 กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ กรณีเคยถูกศาลแขวงปทุมวัน พิพากษาโทษจำคุก 4 เดือน ในคดีฉ้อโกงจะทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบ มาตรา 98(10) โดยศาลยังไม่สั่งให้ยุติการปฎิบัติหน้าที่ เนื่องจากยังไม่ปรากฎหลักฐานว่าคดีดังกล่าวว่าถึงที่สุดว่ากระทำความผิดทั้งนี้ได้สั่งให้นายสิระ ในฐานะผู้ถูกร้องยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้อง

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. ผู้ร้อง แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องภายใน 15 วัน ในคำร้องที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการลงมติรับหลักการของสมาชิกรัฐสภา ในญัตติแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ของ ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เป็นการใช้สิทธิ หรือ เสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49 และเป็นการใช้บังคับไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 5(1)ด้วย

ส่วนคำร้องของณฐพร โตประยูร ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และเป็นการทำลายหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรัฐสภา และหลักการตรวจสอบโดยประชาชน ตามมาตรา 3 ,มาตรา 49 และมาตรา 255 และ 256 ประกอบกับมาตรา 5 หรือไม่ และเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมขอให้ศาลสั่งให้รัฐสภายกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยศาลฯได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสานประกอบ เห็นว่าคำร้องนี้มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับคำร้องของนายเรืองไกร ที่ศาลสั่งให้ไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้คำร้องมีความสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของการพิจารณาจึงเลื่อนการพิจารณาคำร้องดังกล่าวออกไปก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง