ฝ่ายค้านลดเวลาอภิปรายเหลือ 7 ชั่วโมง - รัฐบาลชี้แจง 1 ชั่วโมง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ฝ่ายค้านลดเวลาอภิปรายเหลือ 7 ชั่วโมง - รัฐบาลชี้แจง 1 ชั่วโมง

การเมือง
19 ก.พ. 64
15:30
98
Logo Thai PBS
ฝ่ายค้านลดเวลาอภิปรายเหลือ 7 ชั่วโมง - รัฐบาลชี้แจง 1 ชั่วโมง
ประธานวิปรัฐบาล แจ้งต่อที่ประชุมสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยระบุว่าฝ่ายค้านยอมลดเวลาอภิปรายเหลือ 7 ชั่วโมง ขณะที่รัฐบาลมีเวลาในการชี้แจง 1 ชั่วโมง

วันนี้ (19 ก.พ.2564) นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้ลุกขึ้นแจ้งประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อแจ้งว่า วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านได้หารือ จนได้ข้อยุติว่าฝ่ายค้านจะยอมลดเวลาการอภิปรายให้เหลือเพียง 7 ชั่วโมง จากเดิมเหลือ 10 ชั่วโมงครึ่ง และให้เวลารัฐบาลในการชี้แจง 1 ชั่วโมง จากเดิมไม่กำหนดเวลาในการชี้แจง เพื่อให้ทันปิดการอภิปรายภายในเที่ยงคืนนี้ และลงมติในวันพรุ่งนี้ (20 ก.พ.)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"วิรัช" ขอเจรจาฝ่ายค้านลดเวลาเพื่อเดินหน้าโหวตพรุ่งนี้

"วิรัช" ยอมรับอาจขยายวันอภิปรายถึงวันเสาร์ ตัดสินใจพรุ่งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง